VergaderingVergadering van Statencommissie Ruimte, Groen en Water
Datum: 13-10-2021 13:30 uur


Statenzaal
Voorzitter: Mw. mr. S.F. van Ulzen
Griffier: Mw. M.L. Engelsman
0
0
1
0
3
2
2
3
0
3
9
0
1
4
4
0
4
3
10
3
7
3
1
3
2
0