Vakcommissie Milieu en Mobiliteit 15 januari 2020 09:30:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • De fractie van de Partij voor de Vrijheid heeft de volgende rondvraag voor M&M a.s. woensdag.

  Vorige week woensdag is de 27 jarige Bram in de bus in Leidsche Rijn in elkaar geslagen, omdat hij homoseksueel is. Dit gebeurde volgens Bram door twee Nederlandse Marokkanen.
  De man heeft hiervan aangifte gedaan bij de politie Vleuten-de Meern, die nu getuigen oproept en onderzoek doet naar de daders.

  De PVV vraagt zich af of het busbedrijf U-OV camerabeelden heeft van deze mishandeling en of zij de daders, als deze worden gepakt, een vervoersverbod gaan opleggen.
  Heeft het U-OV een overeenkomst gesloten met het Openbaar Ministerie om vervoersverboden op te leggen?
  Zo ja, kan GS, U-OV er dan op aanspreken dat deze daders een vervoersverbod opgelegd krijgen? Zo nee, kunt u U-OV instrueren deze overeenkomst met het OM alsnog te sluiten om vervolgens deze (en toekomstige) daders een vervoersverbod op te leggen?
  Zo nee, gaat GS haar beloftes als regenboog provincie en het roze akkoord met de LHBTI gemeenschap waarmaken en eindelijk de vervoerder verplichten reisverboden op te leggen aan dit soort daders?

  Rondvragen SGP:
  Hierbij twee rondvragen voor M&M
  1. Rondvraag M&M betreffende uitstel N484 Zijderveld – Leerdam
  We hebben vernomen dat de voorbereidingen van renovatie en verbetering van de N484 op dit moment stilligt. De argumenten die daarbij gebruikt zijn, vindt de SGP discutabel. Immers, de provincie Zuid-Holland heeft dit traject doorlopen met de gemeente Leerdam en alle betrokkenen hebben meegedaan om een verbetering te realiseren, maar u twijfelt aan nut en noodzaak.

  Onze vragen:
  1. De jarenlange onveiligheid op de kruisingen blijven nu doorgaan. Bent u het met ons eens dat dit ongewenst is?
  2. Is het richting collega-provincie Zuid-Holland niet een beetje arrogant om te zeggen dat u twijfelt over nut en noodzaak?
  3. Bent u het met ons eens dat het ongewenst is dat een goed uitgewerkt plan met breed verworven draagvlak opeens weer van tafel wordt geveegd?
  4. Bent u niet van mening dat we heel zuinig moeten zijn op het zeer precaire draagvlak in Vijfheerenlanden om bij de Provincie Utrecht te horen?
  5. Wanneer komt er nu duidelijkheid wat er wel of niet gaat gebeuren?
  2. Rondvraag M&M betreffende evaluatie lijnennet OV Leusden.
  In de vorige commissievergadering van M&M hebben wij ons aangesloten bij kritische vragen van mevrouw Poppe van de SP over de evaluatie van de aangepaste dienstregeling van Syntus in Leusden. Dit onderzoek was uitgevoerd door Syntus en had als conclusie dat Syntus het volgens Syntus goed had gedaan. Nu is het niet tegen te spreken dat het aantal reizigers is gestegen en dus heeft Syntus vanuit bedrijfseconomische overwegingen helemaal gelijk. Terecht wijst de gemeente Leusden er in een brief die wij deze maand nog toegestuurd kregen echter op dat Syntus niet heeft gekeken naar de sociale gevolgen van het verdwijnen van deze lijn. Leusden vraagt om een onafhankelijk onderzoek met een bredere scope. Wij sluiten ons graag bij dat verzoek aan en vragen de gedeputeerde Leusden als casus te nemen om onderzoek te doen naar de sociale gevolgen van een omschakeling van dunne lijnen naar dikke lijnen. Misschien is het goed om de wijk Schaakwijk daarbij direct mee te nemen als casus voor de concessie van U-OV. Wij horen graag van de gedeputeerde, maar ook van de andere commissieleden wat zij van deze gedachte vinden.'
  laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...