informatiesessies 01 juli 2020 13:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • De bijeenkomst is opgenomen, hier vindt u de weergave:

  Informatiesessie Programma versnelling woningbouw

  Geachte dames en heren,

  Zoals begin juni aangekondigd hierbij de nadere informatie mbt de informatiesessie voor as woensdag.
  Hieronder vindt u de uitnodiging van Gedeputeerden Van Muilekom en Van Essen.
  In de bijlage vindt u de Notitie in de vorm van een presentatie, we verzoeken u hiervan vooraf kennis genomen te hebben.

  Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan hoor ik het graag!
  Mvrgr Marie Louise Engelsman

  -----------------

  Geachte leden van de commissie Ruimte, Groen en Water,

  Op 1 juli vindt er een informatiesessie plaats met de commissie RGW over het nieuwe programma  versnelling woningbouw. Ter voorbereiding op deze sessie stuur ik u bijgevoegde notitie in de vorm van een presentatie. Tijdens de informatiesessie kan daardoor worden volstaan met een korte aftrap van hooguit een kwartier, waardoor er voldoende ruimte is om het gesprek te voeren.

  Mijn collega Huib van Essen, die zoals u weet mij tijdelijk waarneemt op dit dossier, gaat graag met u in gesprek over de inhoudelijke lijnen van het programma.
  Concrete vragen daarbij: herkent de commissie de inhoudelijke lijnen en heeft de commissie aanscherpingen op de lijnen en/of de inspanningen en activiteiten die de Provincie kan doen?

  Indien u (aanvullende) thema’s hebt die u graag besproken ziet tijdens de informatiesessie, kunt u die doorgeven aan de griffie.

  Met vriendelijke groet,

  Rob van Muilekom & Huib van Essen

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...