documenten

Overige documenten

Schriftelijke vragen (Artikel 47 vragen)
Hier vindt u een overzicht van alle schriftelijke vragen die door Provinciale Staten aan Gedeputeerde Staten zijn gesteld. Schriftelijke vragen kunnen worden ingediend door alle leden van Provinciale Staten wanneer zij opheldering over het gevoerde beleid willen hebben. 

Moties
Hier vindt u een overzicht van alle moties die in Provinciale Staten ingediend zijn. Een motie is een uitspraak (in de meeste gevallen een verzoek) van de volksvertegenwoordiging (Provinciale Staten) aan het dagelijks bestuur (gedeputeerde staten) om iets te doen of juist te laten.

Amendementen
Hier vindt u een overzicht van alle amendementen die in Provinciale Staten ingediend zijn. Een amendement is een formele wijziging van een aan Provinciale Staten voorgelegd besluit. Deze wijziging kan vele vormen aannemen, niet alleen de toevoeging van tekst, maar ook het verwijderen van overbodige, onjuiste of gedateerde tekst.

Besluitenlijsten
Hier vindt u een overzicht van alle genomen besluiten in Provinciale Staten.

Verslagen
Hier vindt u een overzicht van alle verslagen en notulen van zowel Provinciale Staten als alle Statencommissies.

Regelingen en verordeningen
Hier regelingen en verordeningen die betrekking hebben op Provinciale Staten en hier de Financiële audit commissie.

Vergaderschema
Hier vindt u het vergaderschema voor 2020 en 2021.

Ingekomen stukken van GS naar PS
Hier vindt u als Statenlid een overzicht van alle ingekomen stukken van de gedeputeerde staten aan de provinciale staten.

Proces-verbaal definitieve verkiezingsuitslag 2015 & 2019