Amendementen

Een amendement is een wijzigingsvoorstel van een Statenlid, of meerdere leden, in een Statenvoorstel van Provinciale Staten. Een wijziging kan een toevoeging van tekst zijn, of het verwijderen van overbodige, onjuiste of gedateerde informatie. Amendementen worden in een vergadering behandeld bij het agendapunt van het onderwerp dat wordt besproken. Als een meerderheid van de Statenleden voor het amendement stemt, dan wordt het voorstel gewijzigd en daarmee het besluit.

Zoeken naar Amendementen
of

Gevonden documenten (0)

Er zijn geen documenten gevonden