Overzicht Ingekomen stukken van GS naar PS

Hier vindt u een overzicht van alle ingekomen stukken van de gedeputeerde staten aan de provinciale staten.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (101)

Exporteren naar

PDF Excel

15-12 bijlagen 5/5 Organisatie van de recreatietaken in Midden Nederland

5-Organisatie-van-de-recreatietaken-in-Midden-Nederland.pdf PDF, 1.71 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
16-12-2020
Laatst gewijzigd
16-12-2020 15:42
Zichtbaarheid
Openbaar

15-12 Statenvoorstel Versterking Vitaliteit Binnensteden, Dorpskernen en Winkelcentra

STATEN-1-15.PDF PDF, 211.56 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
16-12-2020
Laatst gewijzigd
16-12-2020 15:51
Zichtbaarheid
Openbaar

15-12 Bijlage 1/1 Kaders subsidieregeling Versterking Vitaliteit Binnensteden, Dorpskernen en Winkelcentra

KADERS-1.PDF PDF, 149.41 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
16-12-2020
Laatst gewijzigd
16-12-2020 15:52
Zichtbaarheid
Openbaar

15-12 Statenbrief MTO en overige bedrijfsvoeringsonderwerpen

Statenbrief-MTO-en-overige-bedrijfsvoeringsonderwerpen.pdf PDF, 276.19 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
16-12-2020
Laatst gewijzigd
16-12-2020 16:21
Zichtbaarheid
Openbaar

15-12 Statenbrief benoeming voorzitter Awb-adviescommissie van PS en GS

Statenbrief-benoeming-voorzitter-Awb-adviescommissie-van-PS-en-GS.pdf PDF, 69.58 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
16-12-2020
Laatst gewijzigd
16-12-2020 17:19
Zichtbaarheid
Openbaar

15-12 Statenbrief ‘Actualisatie nota verbonden partijen’

15-12-Statenbrief-Actualisatie-nota-verbonden-partijen.pdf PDF, 72.06 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
15-12-2020
Laatst gewijzigd
15-12-2020 14:35
Zichtbaarheid
Openbaar

15-12 Statenbrief snelfietsroute Woerden-Utrecht

15-12-Statenbrief-snelfietsroute-Woerden-Utrecht.pdf PDF, 547.51 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
15-12-2020
Laatst gewijzigd
15-12-2020 14:37
Zichtbaarheid
Openbaar

15-12 Bijlage 1/1 Samenwerkingsovereenkomst betreffende de aanleg van de snelfietsroute Woerden-Utrecht

SAMENW-1.PDF PDF, 117.03 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
15-12-2020
Laatst gewijzigd
15-12-2020 14:37
Zichtbaarheid
Openbaar

15-12 Statenbrief Voortgangsrapportages bedrijfsvoeringsbrede veranderagenda’s

STATEN-1-11.PDF PDF, 123.3 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
15-12-2020
Laatst gewijzigd
15-12-2020 14:39
Zichtbaarheid
Openbaar

15-12 Statenbrief Kadernota

STATEN-1-12.PDF PDF, 56.54 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
15-12-2020
Laatst gewijzigd
15-12-2020 14:41
Zichtbaarheid
Openbaar

15-12 Bijlage 1/3 1. Vastgestelde Kadernota 2022 RMN

1VASTG-1.PDF PDF, 85.41 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
15-12-2020
Laatst gewijzigd
15-12-2020 14:41
Zichtbaarheid
Openbaar

15-12 Bijlage 2/3 2. Ontwerp Uitgangspunten begroting 2022 Stichtse Groenlanden

2ONTWE-1.PDF PDF, 285.25 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
15-12-2020
Laatst gewijzigd
15-12-2020 14:41
Zichtbaarheid
Openbaar

15-12 Bijlage 3/3 3. Ontwerp Kadernota 2022 Plassenschap Loosdrecht e.o

3ONTWE-1.PDF PDF, 174.22 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
15-12-2020
Laatst gewijzigd
15-12-2020 14:41
Zichtbaarheid
Openbaar

08-12 Statenbrief Programmaplan AVP 2021

Statenbrief-Programmaplan-AVP-2021.pdf PDF, 59.82 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
11-12-2020
Laatst gewijzigd
11-12-2020 11:00
Zichtbaarheid
Openbaar

11-12 Bijlage 1/1 Programmaplan Agenda Vitaal Platteland 2021

1-Programmaplan-Agenda-Vitaal-Platteland-2021.pdf PDF, 2.47 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
11-12-2020
Laatst gewijzigd
11-12-2020 11:00
Zichtbaarheid
Openbaar