Overzicht Ingekomen stukken van GS naar PS

Hier vindt u een overzicht van alle ingekomen stukken van de gedeputeerde staten aan de provinciale staten.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (179)

download

Exporteren naar

PDF Excel

10-11 Bijlage 1/1 Participatieplan

Participatieplan.pdf PDF, 472.73 KB

Metadata

Publicatie datum
17-11-2020
Laatst gewijzigd
17-11-2020 16:58
Zichtbaarheid
Openbaar

10-11 Bijlage 3/3 Afwegingskader Ontwikkelbeeld Regio Amersfoort 2030-2040

3-Afwegingskader-Ontwikkelbeeld-Regio-Amersfoort-2030-2040.pdf PDF, 1.45 MB

Metadata

Publicatie datum
12-11-2020
Laatst gewijzigd
12-11-2020 17:21
Zichtbaarheid
Openbaar

10-11 Bijlage 2/3 bij Urgentie en opgaven Ontwikkelbeeld Regio Amersfoort 2030-2040

2-Bijlage-bij-Urgentie-en-opgaven-Ontwikkelbeeld-Regio-Amersfoort-2030-2040.pdf PDF, 25.35 MB

Metadata

Publicatie datum
12-11-2020
Laatst gewijzigd
12-11-2020 17:21
Zichtbaarheid
Openbaar

10-11 Bijlage 1/3 Rapport Urgentie en opgaven Ontwikkelbeeld Regio Amersfoort 2030-2040

10-10-Bijlage-1-Rapport-Urgentie-en-opgaven-Ontwikkelbeeld-Regio-Amersfoort-2030-2040.pdf PDF, 11.33 MB

Metadata

Publicatie datum
12-11-2020
Laatst gewijzigd
12-11-2020 17:21
Zichtbaarheid
Openbaar

10-11 Statenvoorstel Fase 1 Ontwikkelbeeld regio Amersfoort

10-10-Statenvoorstel-Fase-1-Ontwikkelbeeld-regio-Amersfoort.pdf PDF, 157.49 KB

Metadata

Publicatie datum
12-11-2020
Laatst gewijzigd
12-11-2020 17:21
Zichtbaarheid
Openbaar

10-11 Bijlage 7/7 Besluit Hogere waarden Wet geluidhinder

10-10-Bijlage-7-van-7-Besluit-Hogere-waarden-Wet-geluidhinder.pdf PDF, 606.3 KB

Metadata

Publicatie datum
12-11-2020
Laatst gewijzigd
12-11-2020 17:22
Zichtbaarheid
Openbaar

10-11 Bijlage 6/7 Blad 3 Spooronderdoorgang N226 Maarsbergen vastgesteld Verbeelding

10-11 Bijlage 5/7 Blad 2 Spooronderdoorgang N226 Maarsbergen vastgesteld Verbeelding

10-10-Bijlage-5-van-7-Blad-2-Spooronderdoorgang-N226-Maarsbergen-vastgesteld-Verbeelding.pdf PDF, 378.1 KB

Metadata

Publicatie datum
12-11-2020
Laatst gewijzigd
12-11-2020 17:22
Zichtbaarheid
Openbaar

10-11 Bijlage 4/7 Blad 1 Spooronderdoorgang N226 Maarsbergen vastgesteld Verbeelding

10-11 Bijlage 3/7 Inpassingsplan “Spooronderdoorgang N226 Maarsbergen” regels

10-10-Bijlage-3-van-7-Inpassingsplan-Spooronderdoorgang-N226-Maarsbergen-regels.pdf PDF, 3.05 MB

Metadata

Publicatie datum
12-11-2020
Laatst gewijzigd
12-11-2020 17:23
Zichtbaarheid
Openbaar

10-11 Bijlage 2/7 Inpassingsplan Spooronderdoorgang N226 Maarsbergen” toelichting

10-10-Bijlage-2-van-7-Inpassingsplan-Spooronderdoorgang-N226-Maarsbergen-toelichting.pdf PDF, 44.15 MB

Metadata

Publicatie datum
12-11-2020
Laatst gewijzigd
12-11-2020 17:23
Zichtbaarheid
Openbaar

10-11 Bijlage 1/7 Zienswijzennota ontwerpinpassingsplan Spooronderdoorgang N226 Maarsbergen_geanonimiseerd def

10-11 Statenvoorstel vaststelling inpassingsplan Spooronderdoorgang N226 Maarsbergen

10-10-Statenvoorstel-vaststelling-inpassingsplan-Spooronderdoorgang-N226-Maarsbergen.pdf PDF, 158.12 KB

Metadata

Publicatie datum
12-11-2020
Laatst gewijzigd
12-11-2020 17:23
Zichtbaarheid
Openbaar

12-11 Statenbrief vervoerplannen 2021 U-OV en Syntus

12-11-Statenbrief-vervoerplannen-2021-U-OV-en-Syntus.pdf PDF, 163.45 KB

Metadata

Publicatie datum
12-11-2020
Laatst gewijzigd
12-11-2020 17:34
Zichtbaarheid
Openbaar

12-11 Bijlage 1/3 Overzicht wijzigingen U-OV en Syntus vervoerplan 2021

12-11-Bijlage-1-Overzicht-wijzigingen-U-OV-en-Syntus-vervoerplan-2021.pdf PDF, 163.73 KB

Metadata

Publicatie datum
12-11-2020
Laatst gewijzigd
12-11-2020 17:34
Zichtbaarheid
Openbaar