Overzicht Lijst ingekomen stukken

Hier vind u de lijst ingekomen stukken

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (134)

download

Exporteren naar

PDF Excel

2019BEM47-04 HUA-Definitief zonder persoonlijke handtekening 62047302 2018

2019BEM47-04-HUA-Definitief-zonder-persoonlijke-handtekening-62047302-2018.pdf PDF, 1.63 MB

Metadata

Publicatie datum
15-05-2019
Laatst gewijzigd
15-05-2019 13:52
Zichtbaarheid
Openbaar

2019BEM47-03 Ontwerp Programmabegroting 2020 - 2023

2019BEM47-03-Ontwerp-Programmabegroting-2020-2023.pdf PDF, 962.19 KB

Metadata

Publicatie datum
15-05-2019
Laatst gewijzigd
15-05-2019 13:52
Zichtbaarheid
Openbaar

2019BEM47-02 Kadernota 2019 doorwerkend naar 2020

2019BEM47-02-Kadernota-2019-doorwerkend-naar-2020.pdf PDF, 211.11 KB

Metadata

Publicatie datum
15-05-2019
Laatst gewijzigd
15-05-2019 13:52
Zichtbaarheid
Openbaar

2019BEM47-01 2019 uit 76 brief aan leden Provinciale Staten Provincie Utrecht inzake verzoek om zienswijze op programmabegroting 2020-2023 HUA

2019BEM47-05 HUA-ACV 57497524 2018

2019BEM47-05-HUA-ACV-57497524-2018.pdf PDF, 567.78 KB

Metadata

Publicatie datum
15-05-2019
Laatst gewijzigd
15-05-2019 13:52
Zichtbaarheid
Openbaar

2019BEM56 Formatie en totstandkoming IPO-bestuur

2019BEM56-Formatie-en-totstandkoming-IPO-bestuur.pdf PDF, 719.1 KB

Metadata

Publicatie datum
15-05-2019
Laatst gewijzigd
15-05-2019 13:53
Zichtbaarheid
Openbaar

2019BEM59 Circulaire informatie Ministerie van binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Toepassen van de Baseline informatiebeveiliging Overheid in het digitale verkeer van het Rijk

20190502 SIMAV nieuwsbrief mei 2019

20190502-SIMAV-nieuwsbrief-mei-2019.pdf PDF, 4.56 MB

Metadata

Publicatie datum
08-05-2019
Laatst gewijzigd
08-05-2019 15:12
Zichtbaarheid
Openbaar

20190425 Voordracht leden Algemene Vergadering IPO

20190425-Voordracht-leden-Algemene-Vergadering-IPO.pdf PDF, 475.85 KB

Metadata

Publicatie datum
30-04-2019
Laatst gewijzigd
30-04-2019 09:09
Zichtbaarheid
Openbaar

20190426 Formatie en totstandkoming IPO-bestuur

20190426-Formatie-en-totstandkoming-IPO-bestuur.pdf PDF, 719.1 KB

Metadata

Publicatie datum
30-04-2019
Laatst gewijzigd
30-04-2019 09:09
Zichtbaarheid
Openbaar

ProDemos-berichtgeving jaarverslag 2018

ProDemos-berichtgeving-jaarverslag-2018.pdf PDF, 413.03 KB

Metadata

Publicatie datum
23-04-2019
Laatst gewijzigd
23-04-2019 15:34
Zichtbaarheid
Openbaar

Nieuwsbrief Nieuwe Hollandse Waterlinie, april 2019

Nieuwsbrief-Nieuwe-Hollandse-Waterlinie-april-2019.pdf PDF, 988.36 KB

Metadata

Publicatie datum
23-04-2019
Laatst gewijzigd
23-04-2019 15:38
Zichtbaarheid
Openbaar

Kopie Gemeente Woerden brief kenmerk 19U.09204 aan G.S.Partiele Herziening Provinciale Structuurvisie en Verordening

Kopie-Gemeente-Woerden-brief-kenmerk-19U-09204-aan-G-S-Partiele-Herziening-Provinciale-Structuurvisie-en-Verordening.pdf PDF, 1.25 MB

Metadata

Publicatie datum
23-04-2019
Laatst gewijzigd
23-04-2019 15:40
Zichtbaarheid
Openbaar

Jaarverslag Stichting Sint Maarten Utrecht 2018

Jaarverslag-Stichting-Sint-Maarten-Utrecht-2018.pdf PDF, 898.23 KB

Metadata

Publicatie datum
18-04-2019
Laatst gewijzigd
18-04-2019 14:16
Zichtbaarheid
Openbaar

Concept 1e Begrotingswijziging 2019 Randstedelijke Rekenkamer, begeleidende brief

Concept-1e-Begrotingswijziging-2019-Randstedelijke-Rekenkamer-begeleidende-brief.pdf PDF, 150.56 KB

Metadata

Publicatie datum
18-04-2019
Laatst gewijzigd
18-04-2019 14:21
Zichtbaarheid
Openbaar