Overzicht Schriftelijke vragen (art 47)

Hier vindt u een overzicht van alle schriftelijke vragen die door Provinciale Staten aan Gedeputeerde Staten zijn gesteld. Schriftelijke vragen kunnen worden ingediend door alle leden van Provinciale Staten wanneer zij opheldering over het gevoerde beleid willen hebben.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (125)

Exporteren naar

PDF Excel

20111201 Beantwoording schriftelijke vragen betreffende Bi

20111201-Beantwoording-schriftelijke-vragen-betreffende-Biennale-Venetie-gesteld-door-PVV-Dercksen-op-10-11-2011.pdf PDF, 48 Bytes

Metadata

Publicatie datum
01-12-2011
Laatst gewijzigd
01-12-2011 00:00
Zichtbaarheid
Openbaar

20111201 Schriftelijke vragen betreffende onkostenvergoeding bestuursleden stichting Vrede van Utrecht gesteld door PVV Dercksen.pdf

20111201 Schriftelijke vragen betreffende voetgangersoversteekplaats Rijksstraatweg Elst (Utr) gesteld door SGP van Wikselaar.pdf

20111130 Schriftelijke vragen betreffende Klimaatbeleid Inovatie gesteld door PVV Dercksen.pdf

20111130-Schriftelijke-vragen-betreffende-Klimaatbeleid-Inovatie-gesteld-door-PVV-Dercksen.pdf PDF, 42 Bytes

Metadata

Publicatie datum
30-11-2011
Laatst gewijzigd
30-11-2011 00:00
Zichtbaarheid
Openbaar

20111128 Schriftelijke vragen betreffende plan subsidieverlening ZIMIHC voor 2012 gesteld door PVV van Hal Scheffer .pdf

20111128-Schriftelijke-vragen-betreffende-plan-subsidieverlening-ZIMIHC-voor-2012-gesteld-door-PVV-van-Hal-Scheffer-.pdf PDF, 37 Bytes

Metadata

Publicatie datum
29-11-2011
Laatst gewijzigd
29-11-2011 00:00
Zichtbaarheid
Openbaar

20111128 Schriftelijke vragen betreffende verantwoording verleende subsidie aan Cultuurscout Utrecht gesteld door PVV van Hal Scheffer .pdf

20111129 Schriftelijke vragen betreffende elektrisch rijden gesteld door PVV Dercksen.pdf

20111129-Schriftelijke-vragen-betreffende-elektrisch-rijden-gesteld-door-PVV-Dercksen.pdf PDF, 38 Bytes

Metadata

Publicatie datum
29-11-2011
Laatst gewijzigd
29-11-2011 00:00
Zichtbaarheid
Openbaar

20111123 Beantwoording schriftelijke vragen betreffende provinciale weg N212 gesteld door ChristenUnie Schaddelee .pdf

20111123-Beantwoording-schriftelijke-vragen-betreffende-provinciale-weg-N212-gesteld-door-ChristenUnie-Schaddelee-.pdf PDF, 158 Bytes

Metadata

Publicatie datum
23-11-2011
Laatst gewijzigd
25-11-2011 00:00
Zichtbaarheid
Openbaar

20111122 Beantwoording schriftelijke vragen betreffende provinciale weg N212.pdf

20111122-Beantwoording-schriftelijke-vragen-betreffende-provinciale-weg-N212.pdf PDF, 67 Bytes

Metadata

Publicatie datum
23-11-2011
Laatst gewijzigd
02-12-2011 00:00
Zichtbaarheid
Openbaar

20111122 Schriftelijke vragen betreffende agrarisch natuurbeheer ingediend door SP Mineur.pdf

20111122-Schriftelijke-vragen-betreffende-agrarisch-natuurbeheer-ingediend-door-SP-Mineur.pdf PDF, 107 Bytes

Metadata

Publicatie datum
22-11-2011
Laatst gewijzigd
25-11-2011 00:00
Zichtbaarheid
Openbaar

20111122 Schriftelijke vragen betreffende een transparantie over subsidieverlening door D66 Boerkamp.pdf

20111122-Schriftelijke-vragen-betreffende-een-transparantie-over-subsidieverlening-door-D66-Boerkamp.pdf PDF, 117 Bytes

Metadata

Publicatie datum
22-11-2011
Laatst gewijzigd
25-11-2011 00:00
Zichtbaarheid
Openbaar

20111115 Beantwoording schriftelijke vragen betreffende benoeming nieuw bestuurslid voor de Stichting Vrede van Utrecht gesteld door PVV Dercksen.pdf

20111115 Beantwoording schriftelijke vragen betreffende verantwoording verleende subsidies aan Stg Creative Connections gesteld door PVV van Hal Scheffer.pdf

20111115 Beantwoording schriftelijke vragen betreffende verantwoording verleende subsidies onjuist bedrag in subsidielijst_2.pdf

20111115 Beantwoording schriftelijke vragen betreffende Verantwoording verleende subsidies ZIMIHC gesteld door PVV Van Hal Scheffer.pdf