Dit gebeurde tijden de Provinciale Statenvergadering

Gepubliceerd op: 13 december 2023 21:12

Dit gebeurde er allemaal tijdens de Provinciale Statenvergadering van 13 december 2023.

- Voorafgaand aan de vergadering nam de Provinciale Commissie Leefomgeving afscheid.
- Anton Verleun (BBB) nam afscheid als Statenlid.
- Dimf Ghijsels-Kerkhof (BBB) is beëdigd en kan aan de slag als Statenlid.
- Bert Boerland (BBB) is beëdigd en kan aan de slag als commissielid.

Je kunt via de digitale agenda de volledige vergadering terugkijken en alle bijbehorende stukken teruglezen. Ook zie je daar welke fractie voor of tegen alle voorstellen heeft gestemd.

Over onderstaande agendapunten, moties en amendementen zijn stemmingen geweest en besluiten genomen:

✅ = aanvaard ❌ = verworpen

✅ Agendapunt 8: Benoeming adviescommissie Randstedelijke Rekenkamer

✅ Agendapunt 9: Ontslag plaatsvervangend bestuurder Randstedelijke Rekenkamer

✅ Agendapunt 10: Normenkader 2023 en wijzigingen in financiële – en controle verordening

✅ Agendapunt 11: Investeringen overweginstallaties Koekoekslaan en Randdijk in Nieuwegein

✅ Agendapunt 12: Vaststelling Voorbereidingsbesluit provincie Utrecht 2023

✅ Agendapunt 13: Vaststelling provinciale leges en heffingsverordeningen per 1 januari 2024

✅ Agendapunt 14: Verlenen ontslag leden en voorzitter van de Provinciale Commissie Leefomgeving

✅ Agendapunt 15: Slotwijziging

✅ Agendapunt 16: Eerste begrotingswijziging

✅ Agendapunt 17: Protocol Geheimhouding GS en PS 2023

❌ Agendapunt 19: Actualiteitenmotie 76 Houd Leidsche Rijn in beweging, ingediend door UtrechtNu!

❌ Agendapunt 20: Actualiteitenmotie 76 Drinkwater voor Later, ingediend door UtrechtNu!

✅ Agendapunt 21: De adviesraad voor de fysieke leefomgeving provincie Utrecht
✅ Amendement 16 Utrechts advies, ingediend door SGP, VVD, CDA, UtrechtNu!, D66, BBB, 50PLUS & Forum voor Democratie

✅ Agendapunt 22: Tweede begrotingswijziging en Strategische College Agenda
❌ Amendement 17: Liever verbeteren van kwaliteit leefomgeving dan van economisch profiel, ingediend door Partij voor de Dieren & SP
✅ Amendement 18: Landbouw Natuur en Voedsel, ingediend door ChristenUnie
❌ Amendement 19: Budgettaire Bewustwording, ingediend door SGP, UtrechtNu!, BBB & 50PLUS

❌ Motie 77: klimaatbeleid is niet hetzelfde als natuurbeleid, ingediend door BBB & 50PLUS
❌ Motie 78: geen automatische inruil tussen NH3 en NOx, ingediend door BBB & 50PLUS
❌ Motie 79: Bepleit behoud van mestderogatie, ingediend door BBB & 50PLUS
❌ Motie 80: Versnellen herstel van natuur door inrichting NNN gebieden, ingediend door Partij voor de Dieren, SP, 50PLUS & Volt
❌ Motie 81: Natuur Dashboard, ingediend door Partij voor de Dieren, SP, 50PLUS & SGP
✅ Motie 83: Toekomst scenario's Provincie Utrecht, ingediend door VVD, 50PLUS, SGP, BBB, CDA & UtrechtNu!
✅ Motie 84a: zorgvuldig proces Energievisie, ingediend door ChristenUnie, SGP, UtrechtNu! & 50PLUS
✅ Motie 85: intensivering VTH, ingediend door ChristenUnie
❌ Motie 86: Hout-een-keer-op, ingediend door UtrechtNu!
❌ Motie 87: Gelijkwaardige bescherming weidevogel natuur, ingediend door UtrechtNu!, Partij voor de Dieren & 50PLUS
❌ Motie 88: Herstel vertrouwen uitvoerders faunabeleid, ingediend door UtrechtNu! SGP, BBB & 50PLUS
✅ Motie 89: Onderzoek leerlingenvervoer, ingediend door UtrechtNu!
✅ Motie 90: Veilige fietsroutes middelbare scholieren, ingediend door CDA, PvdA, SGP, GroenLinks, 50PLUS, Volt, UtrechtNu! & VVD
❌ Motie 91: Volt RWZis 4e trap, ingediend door Volt, D66, Partij voor de Dieren & 50PLUS
✅ Motie 92: Voortvarend door met UPLG, ingediend door Volt, CDA, D66, PvdA & 50PLUS
✅ Motie 93: Energie opslag en VAB, ingediend door Volt, SGP & 50PLUS
❌ Motie 97: OV als volwaardig vervoersmiddel, ingediend door SP, ChristenUnie & 50PLUS

De eerstvolgende Provinciale Statenvergadering staat gepland op woensdag 7 februari. We organiseren deze dag een speciaal Gast van de Staten-programma. Wil je een uniek kijkje achter de schermen bij de vergadering en in het provinciehuis? Meld je aan!