Statenleden laten zich informeren over drinkwaterwinning, werkbezoek aan Vitens

Gepubliceerd op: 14 juni 2024 09:06

Voordat het water uit de kraan komt, is daar nog een heel proces aan vooraf gegaan. Provinciale Staten zijn op uitnodiging van Vitens op werkbezoek geweest in Soest om zich te laten informeren over drinkwaterwinning.

De Statenleden hebben daar een rondleiding gekregen door één van Vitens natuurgebieden, waar de werknemers van natuurbeheer vertelden over het natuuronderhoud. De gebieden worden gebruikt om het water op een natuurlijke manier te zuiveren. Zand- en kleigronden werken als een natuurlijk filter, waardoor het grondwater schoner is dan regenwater. 

Na de wandeling in het natuurgebied hebben de Statenleden een rondleiding gekregen bij een waterzuivering, waar het water verder gezuiverd wordt en de druk door de waterleidingen naar woningen en bedrijven wordt geregeld. Aan het einde kregen de Statenleden een presentatie waarbij Vitens vertelde over het beschermen van toekomstige waterprojecten.

Statenlid Marianne de Widt: "Fijn om bij Vitens achter de schermen te mogen kijken. We kregen van de medewerkers een rondleiding en een duidelijk beeld over hoe het gaat met de drinkwaterproductie in de provincie.

Ik vond het vooral mooi om te zien en te horen hoe in het waterwingebied Soestduinen de open zone onder de hoogspanningsleiding omgetoverd is tot Lizard Lane: een open, zanderig leefmilieu, speciaal geschikt voor zandhagedis. Hier wordt dit vooral gebruikt als schakel in een grotere ecologische structuur. Een echte win/win: voor de natuur en voor de kwaliteit van het water."

Statenleden laten zich informeren over drinkwaterwinning, werkbezoek aan Vitens