Wat gebeurt er op de woensdag? - 29 november 2023

Gepubliceerd op: 28 november 2023 10:11

De woensdag is de dag in de week voor vergaderingen en overige bijeenkomsten bij Provinciale Staten Utrecht. Op woensdag 22 november staan er onder andere vergaderingen van de Statencommissies Ruimte, Groen en Water/Wonen en Bestuur, Economie en Middelen gepland. Deze vergaderingen zijn te volgen via de livestream en vanuit het provinciehuis op de publieke tribune.

Statencommissie Ruimte, Groen en Water/Wonen - 09:00 - 15:00

1. Tweede begrotingswijziging en Strategische college agenda
Provinciale Staten bereiden bij dit agendapunt hun algemene politieke beschouwingen voor. Gedeputeerde Staten hebben op verzoek van Provinciale Staten een wijziging gemaakt voor de programmabegroting van volgend jaar. In de praktijk houdt het in dat het debat over het coalitieakkoord van eind augustus verder gaat met deze aangevulde financiële onderbouwing. Provinciale Staten debatteren tijdens dit agendapunt over alle onderdelen die gaan over onderwerpen die worden besproken in de Statencommissie Ruimte, Groen, Water en Wonen.

2. Ontwerp Omgevingsprogramma Faunabeleid en Monitoring
Gedeputeerde Staten werpen een nieuwe blik op het faunabeleid binnen de provincie Utrecht. De afgelopen tijd zijn daar veel nieuwe ontwikkelingen geweest, onder andere door uitspraken van de rechter. Daarnaast wil de provincie meer bijhouden wat er gebeurt met de wildpopulatie in onze regio. Meerdere partijen willen in debat met Gedeputeerde Staten en de andere fracties over deze Statenbrief. Voor dit agendapunt hebben veel insprekers zich aangemeld.

3. Startnotitie visie Landbouw en voedsel
Wat wordt het landbouw- en voedselbeleid van de toekomst in de provincie Utrecht? En hoe zorg je ervoor dat boeren economisch aantrekkelijk blijft, terwijl je ook rekening houdt met waterkwaliteit, natuurontwikkeling en stikstofbeleid? Gedeputeerde Staten willen hierover met Provinciale Staten in gesprek.

De volledige agenda van deze commissievergadering vind je hier.

Statencommissie Bestuur, Economie en Middelen – 15:30 – 21:30

1. Tweede begrotingswijziging en Strategische college agenda
Provinciale Staten bereiden bij dit agendapunt hun algemene politieke beschouwingen voor. Gedeputeerde Staten hebben op verzoek van Provinciale Staten een wijziging gemaakt voor de programmabegroting van volgend jaar. In de praktijk houdt dat in dat het debat over het coalitieakkoord van eind augustus verder gaat met deze aangevulde financiële onderbouwing. Provinciale Staten debatteren tijdens dit agendapunt over alle onderdelen die gaan over onderwerpen die worden besproken in de Statencommissie Bestuur, Economie en Middelen.

2. Behoefteramingen bedrijventerreinen en kantoren en vastgoedmonitor werklocaties
De provincie kijkt vooruit naar de behoefte aan bedrijven- en kantoorlocaties in de regio voor de komende jaren. Meerdere fracties willen daarom in debat over hoeveel ruimte er voor bedrijven en kantoren is in de provincie. Ook wordt de discussie gevoerd over wat voor nieuwe bedrijven en kantoren dat dan kunnen zijn. Provinciale Staten besluiten volgend jaar hierover in het Provinciaal Programma Wonen-Werken.

3. Bezwaar ontheffing bestemmingsplan Woudenberg Henschotermeer en Reactie op plannen Henschotermeer
Verschillende belanghebbenden hebben Provinciale Staten hun bezwaren doorgestuurd over de aanpassing van het bestemmingsplan rondom het Henschotermeer. Partijen willen van Gedeputeerde Staten een update van de plannen bij de recreatieplas en wat de rol van de provincie Utrecht is hierin.

De volledige agenda van deze commissievergadering vind je hier.

En verder:

Provinciale Staten Utrecht ontvangen twee klassen van het MBO Barneveld om het Provinciespel te spelen. Wil jij ook meedoen met je klas? Hier vind je meer informatie.