IPO

Gedeputeerden van de verschillende provincies vergaderen in IPO-verband over verschillende onderwerpen in Bestuurlijke AdviesCommissie (BAC’s). U kunt hier de verslagen van de verschillende BAC’s lezen. Omdat het verenigingsrecht van toepassing is (IPO is immers een vereniging), staan de verslagen achter de dubbele inlog.

Agendapunten (0)

Geen agendapunten

Documenten (0)

Geen documenten