Praten met de Staten

Praten met de Staten

Bij Praten met de Staten staat u, als inwoner of vertegenwoordiger van een organisatie in onze provincie, centraal. Statenleden en commissieleden vinden het belangrijk om van u te horen wat er speelt en gaan hierover graag met u in gesprek. Deze nieuwe inwonersavond van Provinciale Staten Utrecht vervangt vanaf september 2024 het inspreken tijdens de commissievergaderingen. Door een aparte avond voor inspraak en ontmoeting te organiseren is er meer tijd voor contact tussen u en de Statenleden. Ook kan de politiek uw boodschap tijdig meenemen in de debatten die over dit onderwerp nog gaan volgen. 

De eerstvolgende Praten met de Staten vindt plaats op 4 september. Wilt u meedoen? Om de avond goed te kunnen organiseren vragen wij u om zich aan te melden via dit inschrijfformulier.

Wat is Praten met de Staten?

Praten met de Staten bestaat uit twee delen. Tijdens het eerste deel kunt u zich als inspreker rechtstreeks tot de Statenleden en commissieleden in de commissiekamer richten. In het tweede deel kunt u de aanwezige politici ontmoeten en spreken voor een persoonlijk gesprek. U kunt zelf bepalen of u bij het eerste, het tweede of allebei de delen van de avond aanwezig wilt zijn.

Voorzitter Sjors Nagtegaal heet u namens Provinciale Staten Utrecht van harte welkom bij deze bijeenkomst.

Het eerste deel: Inspreken

van 19:30 uur tot 21:00 uur - commissiekamer  (tijden onder voorbehoud)

Praten met de Staten, inspraak

Als inspreker richt u zich in een bijdrage van maximaal vijf minuten rechtstreeks tot de Statenleden en commissieleden. Zij kunnen daarna vragen aan u stellen ter verduidelijking van uw verhaal, die u daarna kort kunt beantwoorden.

Inspreken kan op twee manieren: 

1. U spreekt in over een onderwerp dat u zelf aandraagt. Vermeld duidelijk waarover u wilt inspreken, zodat Statenleden en commissieleden zich hierop kunnen voorbereiden.

2. U spreekt in over een stuk dat bij de eerstvolgende Statencommissies van 11 of 18 september hoort. 

  • De stukken voor de eerstvolgende commissie Landelijk gebied, Water en Milieu (LWM) vindt u hier.
  • De stukken voor de eerstvolgende commissie Bereikbaarheid & Economie (B&E) vindt u hier.
  • De stukken voor de eerstvolgende commissie Ruimtelijke Ordening en Wonen (ROW) vindt u hier.
  • De stukken voor de eerstvolgende commissie Bestuur, Economie, Cultuur & erfgoed (BEC) vindt u hier.

U meldt zich uiterlijk voor maandag 2 september, 12:00 bij de Statengriffie met het verzoek om in te spreken. Dat kan via dit inschrijfformulier.

Het tweede deel: Ontmoeten

aansluitend op het inspraakgedeelte tot ongeveer 22:00 uur - buiten de commissiekamer (tijden onder voorbehoud)

Ongetitelde afbeelding, 26-06-2024 15:41:43

Tijdens het tweede deel van de avond kunt u zelf in gesprek met Statenleden en commissieleden. U bent welkom in de foyer van het provinciehuis. Dit deel van de avond is ook het moment om na te praten over het eerste deel van de avond. Om dit deel goed te kunnen organiseren vragen wij u om zich aan te melden via dit inschrijfformulier.

Vragen?

Neem contact op met de Rick van Paridon van de Statengriffie via statengriffie@provincie-utrecht.nl. U kunt ook bellen via 030 25 89 070 of een brief sturen naar Postbus 80300, 3508 TH Utrecht, t.a.v Statengriffie.

Overzicht overige avonden Praten met de Staten in 2024