Provincie Utrecht

Caroussel

Slideshow

“De kans om de jongste fractievoorzitter te zijn grijp ik met beide handen aan”

Ontmoet Frank van Breukelen, Statenlid voor Forum voor Democratie

Doe mee met het Provinciespel!

Meld hier jouw klas aan

Wat gebeurt er op de woensdag? - 29 november 2023

Bekijk hier een overzicht van alle activiteiten

Volg hier het debat live

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Livestream widget

Nieuwe widget Calendar

Vandaag
Geen activiteiten
1 Activiteiten
20:00 Uitnodiging expertbijeenkomst finaciele haalbaarheid woningbouw Utrechtseweg 341 28 nov

Uitnodiging expertbijeenkomst finaciele haalbaarheid woningbouw Utrechtseweg 341 28 nov

Wijkvereniging Tuindorp (WVT), Spoorzaal Talinglaan 10, Bilthoven
1 Activiteiten
19:30 Uitnodiging raadsledenbijeenkomst handelingsperspectief buitengebied

Uitnodiging raadsledenbijeenkomst handelingsperspectief buitengebied

Expo Hoevelaken, Koninginneweg 1 in Hoevelaken
2 Activiteiten
09:30 Uitnodiging Klimaattop 2023: Het St(r)oomt!

Uitnodiging Klimaattop 2023: Het St(r)oomt!

Apenheul, J.C. Wilslaan 31, 7313 HK Apeldoorn
19:00 PARK: Uitnodiging afscheidsrede Paul Roncken

PARK: Uitnodiging afscheidsrede Paul Roncken

Paushuize
Geen activiteiten
Geen activiteiten
1 Activiteiten
16:15 Gemeentebezoek Utrecht

Gemeentebezoek Utrecht

Terwijde, Leidsche Rijn
1 Activiteiten
17:15 Particiatiebijeenkomst cultuur en erfgoed provincie utrecht

Particiatiebijeenkomst cultuur en erfgoed provincie utrecht

Bar Beton aan de Pythagoraslaan 101 te Utrecht
1 Activiteiten
09:30 Provinciale Staten

Provinciale Staten

Statenzaal
Geen activiteiten
Geen activiteiten
Geen activiteiten
1 Activiteiten
15:00 'Informatiebijeenkomst Provinciaal Festivalbeleid' - 18 december a.s.

'Informatiebijeenkomst Provinciaal Festivalbeleid' - 18 december a.s.

Provinciehuis
Geen activiteiten
Geen activiteiten
Geen activiteiten
Geen activiteiten
Geen activiteiten
Geen activiteiten
Geen activiteiten
Geen activiteiten
Geen activiteiten
Geen activiteiten
Geen activiteiten
Geen activiteiten
Geen activiteiten

Verbonden partijen bij Provinciale Staten Utrecht

Statenlidnu

Logo Statenlidnu

Statenlidnu is de beroepsvereniging voor Statenleden en vormt het landelijk netwerk van Statenleden. Het doel van Statenlidnu is om Statenleden te ondersteunen op het gebied van deskundigheidsbevordering en belangenbehartiging. Betrokken, deskundige en krachtige provinciale volksvertegenwoordigers dragen bij aan een sterk provinciaal bestuur en zijn daarmee onmisbaar voor het functioneren van onze democratie. Lees meer over Statenlidnu.

Randstedelijke Rekenkamer

Logo Randstedelijke Rekenkamer

De Randstedelijke Rekenkamer doet onafhankelijke onderzoeken voor de provincies Utrecht, Flevoland, Noord-Holland en Zuid-Holland. Het onderzoek gaat over het gevoerde bestuur. Realiseren de provincies hun doelen, doen zij dat binnen het budget en handelen volgens de regels? De Programmaraad bestaat uit Statenleden van de vier provincies en adviseert over het onderzoeksprogramma. Lees meer over de Randstedelijke Rekenkamer.

IPO

Logo IPO

Het Interprovinciaal Overleg is de koepelorganisatie van alle provincies in Nederland. Het IPO heeft een uitgebreid netwerk en onderhoudt contact met onder andere het kabinet, het parlement, de ministeries, de Europese Unie en maatschappelijke organisaties op de terreinen waar de provincies actief zijn. Het IPO biedt ook een platform aan de provincies voor het stimuleren van innovatie en de uitwisseling van kennis. Lees meer over het IPO.