Provincie Utrecht

Caroussel

Slideshow

Welkom op de website van Provinciale Staten Utrecht

Waar kunnen we je mee helpen?

Martijn Koren: “Ik vind het belangrijk om maatschappelijk actief te zijn”

Maak kennis met Martijn Koren, Statenlid van het CDA

Wat gebeurt er in week 21: Werkbezoek naar Rhenen en infosessies

Klik hier voor alle activiteiten

Inspraakavond over Utrechts Programma Landelijk Gebied en grondbeleid

Provinciale Staten Utrecht organiseren op dinsdagavond 28 mei een inspraakavond. 

Volg hier het debat live

Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Livestream widget

Nieuwe widget Calendar

Vandaag
Geen activiteiten
Geen activiteiten
Geen activiteiten
Geen activiteiten
Geen activiteiten
1 Activiteiten
19:20 Uitnodiging 4-mei herdenking Domplein

Uitnodiging 4-mei herdenking Domplein

Pieterskerkhof, Utrecht
1 Activiteiten
15:00 Uitnodiging voor Bevrijdingsfestival Utrecht 2024

Uitnodiging voor Bevrijdingsfestival Utrecht 2024

park Transwijk, Utrecht
Geen activiteiten
1 Activiteiten
19:00 Uitnodiging Herdenking Bevrijdag Utrecht Stad

Uitnodiging Herdenking Bevrijdag Utrecht Stad

Polar Bear monument Hogelandsepark
1 Activiteiten
19:00 Uitnodiging Europadag Utrecht

Uitnodiging Europadag Utrecht

Domplein, Utrecht
Geen activiteiten
Geen activiteiten
1 Activiteiten
12:00 Uitnodiging FVD Lezing Rypke Zeilmaker

Uitnodiging FVD Lezing Rypke Zeilmaker

Restaurant ''Old School'' Wagendijk 42- 43, Kockengen
Geen activiteiten
Geen activiteiten
1 Activiteiten
19:00 Statencommissie Milieu en Mobiliteit

Statencommissie Milieu en Mobiliteit Informatiesessie

Statenzaal
Geen activiteiten
1 Activiteiten
09:00 Uitnodiging Klimaatexamen

Uitnodiging Klimaatexamen

Academiegebouw Utrecht
Geen activiteiten
Geen activiteiten
Geen activiteiten
Geen activiteiten
2 Activiteiten
09:00 Uitnodiging en programma Erfgoeddag 2024

Uitnodiging en programma Erfgoeddag 2024

Domkerk Utrecht
16:00 Uitnodiging FoodNL EU-Verkiezingsdebat

Uitnodiging FoodNL EU-Verkiezingsdebat

HAS green academy, Onderwijsboulevard 221, ’s-Hertogenbosch
1 Activiteiten
12:00 Statencommissie Milieu en Mobiliteit

Statencommissie Milieu en Mobiliteit Informatiesessie

Statenzaal
Geen activiteiten
Geen activiteiten
1 Activiteiten
19:00 Statencommissie Ruimte, Groen, Water en Wonen

Statencommissie Ruimte, Groen, Water en Wonen Vergadering

Statenzaal
1 Activiteiten
09:30 Uitnodiging VNG Utrecht Voorjaarsbijeenkomst 2024 - “Vertrouwen in de waagschaal”

Uitnodiging VNG Utrecht Voorjaarsbijeenkomst 2024 - “Vertrouwen in de waagschaal”

Protestantse gemeente Oudewater (Ontmoetingskerk), Westsingel 2
Geen activiteiten
Geen activiteiten

Verbonden partijen bij Provinciale Staten Utrecht

Statenlidnu

Logo Statenlidnu

Statenlidnu is de beroepsvereniging voor Statenleden en vormt het landelijk netwerk van Statenleden. Het doel van Statenlidnu is om Statenleden te ondersteunen op het gebied van deskundigheidsbevordering en belangenbehartiging. Betrokken, deskundige en krachtige provinciale volksvertegenwoordigers dragen bij aan een sterk provinciaal bestuur en zijn daarmee onmisbaar voor het functioneren van onze democratie. Hier vind je de activiteiten van Statenlidnu.

Randstedelijke Rekenkamer

Logo Randstedelijke Rekenkamer

De Randstedelijke Rekenkamer doet onafhankelijke onderzoeken voor de provincies Utrecht, Flevoland, Noord-Holland en Zuid-Holland. Het onderzoek gaat over het gevoerde bestuur. Realiseren de provincies hun doelen, doen zij dat binnen het budget en handelen volgens de regels? De Programmaraad bestaat uit Statenleden van de vier provincies en adviseert over het onderzoeksprogramma. Hier vind je de laatste onderzoeken van de Randstedelijke Rekenkamer.

IPO

Logo IPO

Het Interprovinciaal Overleg is de koepelorganisatie van alle provincies in Nederland. Het IPO heeft een uitgebreid netwerk en onderhoudt contact met onder andere het kabinet, het parlement, de ministeries, de Europese Unie en maatschappelijke organisaties op de terreinen waar de provincies actief zijn. Het IPO biedt ook een platform aan de provincies voor het stimuleren van innovatie en de uitwisseling van kennis. Hier vind je de agenda en vergaderstukken van het IPO.