Burgerinitiatief

Je kunt als inwoner van de provincie Utrecht een burgerinitiatief indienen. Hiermee zet je een onderwerp op de agenda van Provinciale Staten. Met het burgerinitiatief wil je iets veranderen of verbeteren in de provincie en vraag je Provinciale Staten om hierover een officieel standpunt en een besluit in te nemen.

Hoe kan ik meedoen?
Het is belangrijk dat je duidelijk aangeeft wat je doel is en waarom en hoe je dit doel denkt te kunnen bereiken. Een burgerinitiatief is namelijk meer dan een klacht of een verzoek om een bepaald onderwerp te bespreken. De Statengriffie helpt je verder met het maken van een concept-besluit van jouw burgerinitiatief en legt dit voor aan Provinciale Staten om te agenderen. 

Alle voorwaarden voor het indienen van een burgerinitiatief lees je in deze verordening. In de basis moet je voorstel voldoen aan onderstaande regels.

  • Provinciale Staten moeten bevoegd zijn om het onderwerp te behandelen; 
  • Minimaal 1.500 initiatiefgerechtigden moeten je initiatief ondersteunen. Dat zijn inwoners van de provincie Utrecht van achttien jaar of ouder die stemrecht hebben, en inwoners die zestien of zeventien jaar zijn en op hun achttiende jaar dat stemrecht krijgen;
  • Het initiatief mag geen vraag over beleid inhouden;
  • Het mag geen klacht zijn over het gedrag van het provinciaal bestuur of over een besluit van het provinciaal bestuur op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB);
  • Het mag geen protest zijn tegen een standpunt dat Provinciale Staten recentelijk hebben ingenomen;
  • Het onderwerp mag niet gaan over een besluit waar Provinciale Staten de afgelopen vier jaar, over hebben besloten;
  • Het burgerinitiatief mag niet gaan over provinciale belastingen of leges.

Je kunt je aanvraag, samen met de 1.500 ondersteuningen, voor een burgerinitiatief schriftelijk doen. Zet duidelijk in het voorstel welke beslissing Provinciale Staten moeten nemen en mail deze naar statengriffie@provincie-utrecht.nl.

Een brief schrijven kan ook:
Postbus 80300
T.a.v Statengriffie
3508 TH Utrecht
030 25 89 070