Inspreken

Je kunt als inwoner, betrokken organisatie of geïnteresseerde inspreken tijdens een commissievergadering. Je kunt zowel inspreken over een onderwerp dat op de agenda staat als over een onderwerp dat niet op de agenda staat. Je krijgt dan, in het bijzijn van de Statenleden en commissieleden, vijf minuten het woord. Na afloop van je inspraak kunnen Statenleden en commissieleden vragen stellen om je verhaal te verduidelijken. 

Hoe kan ik meedoen?
Inspreken kan alleen als je je vooraf hebt aangemeld bij de Statengriffie.

  • Wil je inspreken over een onderwerp dat op de agenda staat? Meld je dan twee dagen voor de commissievergadering aan via dit inschrijfformulier.
  • Wil je inspreken over een onderwerp dat niet op de agenda staat? Meld je dan een week voor de commissievergadering aan via dit inschrijfformulier.