Welkom!

Gepubliceerd op: 12 oktober 2023 20:10

Welkom!

De website van Provinciale Staten Utrecht heeft een nieuw jasje gekregen! Je kwam op deze pagina waarschijnlijk om vergaderingen te volgen, agenda's te bekijken of om Statenstukken op te zoeken. De website heeft sindskort ook een aantal nieuwe functies gekregen. Het doel is om jou meer te laten zien wat Provinciale Staten Utrecht doen en wie Provinciale Staten Utrecht zijn. Daarmee is alle informatie vanaf nu op één vaste plek te vinden.

Wat is er veranderd?

Deze website laat zien wat er allemaal gebeurt rondom Provinciale Staten Utrecht. Je ontmoet iedere week een Statenlid, maar maakt bijvoorbeeld ook kennis met het ondersteunende werk van commissieleden en fractiemedewerkers. Je leest welke besluiten er zijn genomen in een Provinciale Statenvergadering, wat er verder op de planning staat voor de Statenleden en of er werkbezoeken bij jou in de buurt zijn geweest. Ook nodigen we je uit om op allerlei manieren mee te doen met Provinciale Staten zodat je weet op welke manier je in contact kunt zijn met de volksvertegenwoordigers.

Uiteraard blijft het mogelijk om de openbare vergaderingen te volgen en alle bijbehorende stukken te bekijken. We hopen je op deze manier een beter inkijkje te geven in het werk van Provinciale Staten.

Vragen

Heb je vragen over de nieuwe website? Neem dan contact op met de Statengriffie via statengriffie@provincie-utrecht.nl.