Olivia Butterman

Statenlid Actief sinds 29 mrt. 2023 Bekijk pagina

Algemeen

Woonplaats: Amersfoort

Nevenfuncties

Senior adviseur, Raad v. Volksgezondheid & Samenleving, Den Haag, bezoldigd

Penningmeester, St. onderst. Fractie Amersfoort, Amersfoort

Algemeen Bestuurslid, Afd. bestuur Utrecht PvdD, Utrecht

Functie historie

Heden

  • Actief sinds 29 mrt. 2023 Statenlid, Partij voor de Dieren
  • Actief sinds 29 mrt. 2023 Statenlid, Statenleden
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens