Provinciale Staten Utrecht

Nieuwe rij

Provinciale Staten van Utrecht

Provinciale Staten Utrecht 2023-2027

De Provinciale Staten Utrecht zijn de volksvertegenwoordigers van de provincie Utrecht. Zij worden iedere vier jaar verkozen tijdens de Provinciale Statenverkiezingen. De eerstvolgende verkiezingen zijn in maart 2027.

Zodra de uitslag bekend is bekijken politieke partijen wie met elkaar kan samenwerken om een coalitie te maken. Uit deze coalitie wordt een dagelijks bestuur van de provincie gevormd: het college van Gedeputeerde Staten. De provinciebestuurders, ook wel gedeputeerden genoemd, maken voorstellen en voeren besluiten uit. Provinciale Staten controleren of deze voorstellen en besluiten goed worden uitgevoerd en stellen het beleid op hoofdlijnen vast. Daarmee zijn Provinciale Staten het hoogste bestuursorgaan van de provincie.

Provinciale Staten werken met de volgende reglementen, protocollen en schema's:

Zetelverdeling

BBB – 7 zetels
GroenLinks – 7 zetels
VVD – 6 zetels
D66 – 5 zetels
CDA – 4 zetels
PvdA – 3 zetels
Partij voor de Dieren – 3 zetels
ChristenUnie – 3 zetels
UtrechtNu! – 3 zetels
Volt – 2 zetels
SGP – 2 zetels
PVV – 1 zetel
SP – 1 zetel
Forum voor Democratie – 1 zetel
50PLUS – 1 zetel