Statenleden

Naam: Statenleden

49 zetels

Provinciale Staten zijn het hoogste bestuursorgaan van de provincie Utrecht. Elke vier jaar mogen de stemgerechtigde inwoners van Utrecht naar de stembus om de Provinciale Statenleden van Utrecht te kiezen.

Statenleden zijn de volksvertegenwoordigers van de provincie. Provinciale Staten van Utrecht tellen 49 zetels, die afkomstig zijn uit 15 politieke partijen. Statenleden van dezelfde politieke partij vormen met elkaar een fractie. Elke fractie heeft een voorzitter.

De voorzitter van de Provinciale Staten is de commissaris van de Koning Hans Oosters. Proviciale Staten worden ondersteund door de Statengriffie, onder leiding van Statengriffier Karin Peters.

 

Contact

Contact met Provinciale Staten gaat via de Statengriffie, te bereiken op
statengriffie@provincie-utrecht.nl
030-258 90 70

De Statengriffie wordt geleid door de Statengriffier Karin Peters,
te bereiken op
karin.peters@provincie-utrecht.nl
06-18 30 06 06

Leden

Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Stemmingen

Ophalen gegevens

Historie

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Ophalen gegevens