Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Statencommissie Milieu en Mobiliteit, 14 mei 2024 19:00:00

Algemene vergader informatie

M&M: Sessie met Raden en Staten over de 90% versie van de Energievisie

U kunt de sessie hier terugkijken.

De concept-Energievisie staat bij de agenda.

De Provincie Utrecht is momenteel bezig met het opstellen van een Energievisie. De Energievisie geeft een beeld van het energiesysteem van de provincie Utrecht tot 2050, met daarbij ook aandacht voor de transitiepaden in 2030 en 2040. Daarvoor willen we in een gezamenlijke bijeenkomst voor alle volksvertegenwoordigers van de Provincie Utrecht graag de 90%-versie van de Energievisie bespreken. Deze bijeenkomst zal hybride plaatsvinden op dinsdag 14 mei van 19.00 uur tot 21:00 uur in de Statenzaal. U bent welkom vanaf 18.00 uur voor een inloop met soep en broodjes.

De Energievisie is onderdeel van een landelijke aanpak om via integraal programmeren beter grip te krijgen op de ontwikkeling van het energiesysteem. Momenteel is in de provincie Utrecht op veel plekken de omvang van het elektriciteitstransport-netwerk niet afdoende voor de verwachte elektriciteitsvraag in de provincie Utrecht. Door integraal te programmeren, waarbij het energiesysteem een duidelijke rol krijgt in de ruimtelijke planning, is de ambitie om dit voor de toekomst te voorkomen. De Energievisie is onderdeel van deze aanpak van integraal programmeren en geeft richting en kaders aan de ontwikkeling van het Utrechtse energiesysteem van de toekomst in de vorm van structurerende keuzes. Deze structurerende keuzes worden in een volgend document, de P-MIEK, gekoppeld aan concrete energie-infrastructuurprojecten. De Energievisie geeft daarnaast richting voor het aankomende programma Energietransitie van de provincie Utrecht en voor de Omgevingsvisie van de provincie Utrecht.

Voorafgaande aan de bijeenkomst zullen we de 90%-versie van de Energievisie verspreiden, zodat alle volksvertegenwoordigers voorafgaande aan de bijeenkomst kennis kunnen nemen van de concept-Energievisie. Aanmelden voor de bijeenkomst kan via netcongestie@provincie-utrecht.nl. Graag bij uw aanmelding vermelden of u fysiek of hybride aanwezig zal zijn en of dat u gebruik wenst te maken van de mogelijkheid mee te eten vooraf.

 

 

Datum:
14 mei 2024, 19:00
Locatie:
Statenzaal

Algemene vergaderstukken (2)

Uitklappen Inklappen

Agenda

Hoofdvergadering

Statenzaal

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen