Provinciale Staten bezoeken meerdere locaties in het landelijk gebied

Gepubliceerd op: 29 januari 2024 08:01

Provinciale Staten bezoeken de komende tijd meerdere plekken in de provincie om zich te verdiepen in het Utrechts Programma Landelijk Gebied (UPLG). In dit programma komen allerlei politieke discussies over het landelijk gebied samen, zoals de Utrechtse aanpak van het stikstofbeleid, de natuurontwikkeling in het algemeen en de water- en bodemkwaliteit.

Tractor

De Statenleden gaan op werkbezoek op drie verschillende locaties.

  • Op woensdag 31 januari wordt het Binnenveld bezocht, een gebied op de grens met Gelderland. Dit bezoek gaat over hoe complex de ontwikkelingen in de landbouw zijn.
  • Op woensdag 14 februari wordt de polder Groot Wilnis-Vinkeveen bezocht. Dit bezoek gaat over duurzame landbouw in het veenweidegebied en dierenwelzijn.
  • Op woensdag 28 februari wordt de Utrechtse Heuvelrug bezocht. Dit bezoek gaat over natuurontwikkeling en de waterkwaliteit.

Besluit

Ans Oude Luttikhuis, voorzitter van de Statencommissie Ruimte, Groen, Water/Wonen, kijkt uit naar de werkbezoeken. "De thema's van het UPLG zijn een belangrijk onderdeel geweest bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart vorig jaar. We willen als Provinciale Staten zelf kijken hoe onze regio omgaat met deze onderwerpen, zodat iedere politieke fractie hierover goed geïnformeerd debatten kan voeren."

Provinciale Staten behandelen komend voorjaar het UPLG in de Statencommissie Ruimte, Groen, Water/Wonen en stellen daarna de kaders van dit beleid vast. In 2025 wordt een besluit genomen.