Wat gebeurt er in week 16: werkbezoek Utrecht Science Park en infosessies

Gepubliceerd op: 15 april 2024 09:04

De woensdag is de dag in de week voor vergaderingen en overige bijeenkomsten bij Provinciale Staten Utrecht. Op woensdag 17 april staan onder andere infosessies van Bestuur, Economie & Middelen (BEM), Milieu & Mobiliteit (M&M) en Financiële Audit Commissie (FAC) gepland.

Daarnaast is er een werkbezoek naar Utrecht Science Park. Daar wordt er verteld over het ontstaan en de staat van het Science Prak. Daarna gaan de Statenleden langs het Nederlands Plant Eco-fenotypering Centrum en Hogeschool Utrecht gezond en wel centrum. Waar het gaat over nieuwe gewassen voor de toekomstige voedselproductie en de opleiding van de toekomstige zorgprofessionals.

Wij hebben ook iets te vieren. Keer de Heer fractiemedewerker van de ChristenUnie is 25 jaar actief bij de provinciale fractie van de ChristenUnie! Namens deze weg van harte gefeliciteerd met deze bijzondere mijlpaal. Wilt u ook komen? U bent van harte welkom, u kunt zich aanmelden op de website ProvincieUtecht.ChristenUnie.nl

Wat gebeurt er in week 15: commissievergaderingen en bezoek aan Groningen

Statencommissie Milieu & Mobiliteit (M&M)- 17 april

1. Infosessie concept Vervoerplannen 2025

Jaarlijks wordt er een vervoersplan gemaakt over het regionaal openbaar vervoer. Tijdens deze infosessie worden de inhoudelijke plannen van het concept vervoerplannen 2025 aan de commissieleden gepresenteerd waarbij een gelegenheid is om vragen te stellen.

2. Infosessie Energievisie

Met de energievisie kan de provincie richting geven aan de energietransitie. Om de Statenleden meer duidelijkheid te geven over hun rol hierin en welke keuzes zij kunnen maken wordt in deze infosessie dieper ingegaan op verschillende dilemma's rondom dit onderwerp.

Statencommissie Bestuur, Economie en Middelen (BEM)

1. Werksessie Openbare Registratie Belangenvertegenwoordiging

In 2023 hebben de Provinciale Staten een motie aangenomen die gaat over het opzetten van een openbaar systeem voor het registeren van contacten die de provincie heeft met belangenvertegenwoordigers, het zogenaamde 'lobbyregister'. Naar aanleiding hiervan wordt er een werksessie georganiseerd waarbij de commissieleden een presentatie krijgen van hoogleraar Braun, die hierover meer vertelt.  Daarna gaan de commissieleden in gesprek over regels voor de provincie Utrecht en lobbyisten. 

En verder:

  • Er vindt een infosessie plaats over het financieel systeem op 17 april van 15:30 tot 17:00
  • Er is een infosessie over aanvullende financiële instrumenten voor de energietransitie op 17 april van 13:30 tot 15:30