Wat gebeurt er in week 17: Provinciale Statenvergadering

Gepubliceerd op: 22 april 2024 09:04

De woensdag is de dag in de week voor vergaderingen en overige activiteiten bij Provinciale Staten Utrecht. Op woensdag 24 april staat een Provinciale Statenvergadering gepland. Deze vergadering is te volgen via de livestream en vanuit het provinciehuis op de publieke tribune.

Wat gebeurt er in week 14: debatten over nieuw hoogspanningsstation en tram naar voetbalstadion Galgenwaard

Gast van de Staten

Wij ontvangen tijdens deze vergadering enthousiaste inwoners uit de provincie die deelnemen aan het programma Gast van de Staten. Tijdens dit programma krijgen zij een uniek kijkje achter de schermen en gaan zij in gesprek met Statenleden. Wil je ook meedoen? Meld je dan aan via statengriffie@provincie-utrecht.nl.

Provinciale Statenvergadering – vanaf 10:30

Tijdens de Provinciale Statenvergadering worden er besluiten genomen, over onder andere onderstaande onderwerpen waar debatten over plaats vinden. Daarnaast wordt een nieuw commissielid beëdigd.

Verordening betreffende de instelling en werkwijze van de Vertrouwenscommissie inzake de herbenoeming van de Commissaris van de Koning
Op 1 februari 2025 eindigt de eerste ambtstermijn van commissaris van de Koning Hans Oosters. Hij heeft bij minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken gevraagd of hij voor herbenoeming in aanmerking kan komen. Provinciale Staten starten met het instellen van deze Vertrouwenscommissie de zogenoemde herbenoeminsgprocedure.

Strategie voor Europese samenwerking en belangenbehartiging 2024-2034
Met verkiezingen voor het Europees Parlement en deze strategie krijgt Europa dit jaar veel aandacht van Provinciale Staten. Gedeputeerde Staten schrijven in dit stuk de ambities en kernactiviteiten waarmee de provincie de komende jaren de Europese Unie optimaal willen laten bijdragen aan de provinciale opgaven.

Kader voor Provinciale Programmering Wonen en Werken 2023-2027
De provincie stelt kaders vast voor de verhouding tussen wonen en werken in onze provincie, om dat vervolgens vast te leggen in de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening. Omdat uit onderzoeken nieuwe behoeftes voor wonen en werken naar voren komen zijn er nieuwe kaders opgesteld die Provinciale Staten moeten vaststellen. Provinciale Staten willen met moties en amendementen tijdens dit debat de vinger aan de pols houden.

Actualiteitenmoties UPLG en Verklaring Utrechtse Statenfracties tegen haat naar joden en elke andere vorm van discriminatie
Politieke fracties kunnen met een actualiteitenmotie een onderwerp op de agenda zetten dat niet ter bespreking staat. De actualiteitenmoties van deze vergadering gaan over het Utrechts Programma Landelijk Gebied en over een verklaring vanuit PS tegen jodenhaat en elke andere vorm van discriminatie. Na afloop wordt over deze moties gestemd.