Wat gebeurt er op de woensdag? - 7 februari 2024

Gepubliceerd op: 05 februari 2024 08:02

De woensdag is de dag in de week voor vergaderingen en overige acitviteiten bij Provinciale Staten Utrecht. Op woensdag 7 februari januari staat een Provinciale Statenvergadering gepland. Deze vergadering is te volgen via de livestream en vanuit het provinciehuis op de publieke tribune.

Wat gebeurt er op de woensdag? - 13 december 2023

Provinciale Statenvergadering, 10:30 - 22:00

Vaststelling 1e wijziging Omgevingsverordening

Op verzoek van Provinciale Staten wordt de Omgevingsverordening, een omvangrijk stuk over de vele thema's waar de provincie gaat, herzien. Dit is de eerste keer dat het stuk wordt aangepast. Meerdere partijen hebben moties en amendementen ingediend om dit voorstel te bespreken.

Sterke Staten: Gewoon Doen

Provinciale Staten hebben een advies geschreven over hun eigen werkwijze. Bijvoorbeeld: Hoe vergaderen Provinciale Staten? Hoe bepalen Provinciale Staten wat er op de agenda komt? En hoe kunnen Provinciale Staten nog beter horen wat er in de samenleving leeft? Over dit advies, 'Sterke Staten: Gewoon Doen', wordt vandaag voor het eerst plenair gedebatteerd en een besluit genomen.

Gast van de Staten

Voor deze vergadering hebben zich tientallen geïnteresseerde inwoners gemeld via het programma 'Gast van de Staten'. Zij krijgen een uniek kijkje achter de schermen bij Provinciale Staten. Wil jij dat ook? Je kunt je aanmelden via statengriffie@provincie-utrecht.nl.