Toegankelijkheid

Toegankelijkheidsverklaring

Provinciale Staten van Utrecht willen dat iedereen alle informatie en diensten op onze website goed kan lezen en gebruiken. Daarom werken we er continu aan om onze website te laten voldoen aan de Europese norm EN 301 549 en de technische standaard WCAG 2.1 over het toegankelijk maken van content op websites en in webapplicaties voor mensen met een functiebeperking.

Hoe wij aan digitale toegankelijkheid werken

Onze site wordt periodiek op de toegankelijkheidsrichtlijnen gecontroleerd. Een onafhankelijke toets van de techniek en een toets van de content naar het voldoen aan de WCAG 2.1-AA richtlijnen zijn ter inzage.

Maatregelen om de toegankelijkheid te vergroten

Om digitaal toegankelijk te zijn werken we aan:

  • Begrijpelijke taal.
  • Voor aanvraagprocessen vervangen van kantoorbestandsformaten met toegankelijke webformulieren.
  • Het terugdringen van ontoegankelijke pdf’s en het bieden van toegankelijke alternatieven. 
  • Controle op toegankelijkheid door een onafhankelijke partij.

Pdf-bestanden

De toegankelijkheidsrichtlijnen stellen hoge eisen aan pdf-bestanden. Provinciale Staten kan niet garanderen dat alle pdf's op de website aan de toegankelijkheidsrichtlijnen voldoen. 

We passen de oude pdf’s in eerste instantie niet aan. Wel maken we pdf’s op verzoek toegankelijk. Neem hiervoor contact met ons op via info@provincie-utrecht.nl.

Video

Provinciale Staten kan niet garanderen dat alle videoverslagen van de Statenvergaderingen voorzien zijn van audiodescriptie. Video passen we niet aan. Als hierdoor problemen ontstaan neem ook dan contact met ons op via info@provincie-utrecht.nl.

Oude content

Oude versies van pagina’s, documenten en teksten van de website blijven vanuit een archieffunctie en wettelijke verplichting beschikbaar,

Problemen

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via info@provincie-utrecht.nl

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
  • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
  • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Meer informatie

Op de website Digitoegankelijk.nl vindt u meer informatie over digitale toegankelijkheid.