Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

VergaderingVergadering van Informatieve commissie Milieu en Mobiliteit
Datum: 11-09-2019 11:15 uur


Locatie: Statenzaal
Voorzitter: Mw. A.C. Boelhouwer
Griffier: Dhr. dr. R.J. Poort
0
1
2
0
2
0
0
2
1
1
1
2
1
0
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
0
Algemene bijlage
Deel 2 Infosessie UP's 17 juli 2019 Alg en Fiets (pub) (pdf, 4.7 MB)
20190716 Deel 3 Infosessie Uitvoeringsprogramma's 17 juli 2019 OV (pdf, 5.9 MB)
Presentatie bijeenkomst Raden en Staten op 16 juli 2019 (pdf, 15.1 MB)
Fietsdocenten hand-out v1 juni 2019 (pdf, 15 MB)
Mentimeter (pdf, 383.8 kB)
Technische vragen commissie MM 11092019 def (pdf, 122.2 kB)
Memo looptijd concessies (pdf, 133.8 kB)
Stand van zaken dossier van de Groep en Zn 11-9-2019 (pdf, 204.9 kB)
 

De stukken liggen ter inzage bij de receptie van de provincie Utrecht