Vergaderingen Statencommissie Milieu en Mobiliteit op 20 mei 2020