Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Statencommissie Ruimte, Groen, Water en Wonen, 15 mei 2024 20:30:00

Algemene vergader informatie

RGW: Infosessie Natuurbrandbeheersing

Deze sessie is opgenomen en terug te kijken via deze link

Uitnodiging:
Bij de behandeling van de Statenbrief natuurbrandbeheersing in de vergadering van de commissie RGW op 10 april jl., is afgesproken een infosessie over dit onderwerp te organiseren.
Bij deze bent u van harte uitgenodigd voor deze online infosessie over natuurbrandbeheersing in de provincie Utrecht, op woensdag 15 mei, van 20.30 uur tot 22 uur.

De provincie werkt sinds vorig jaar nauw samen met de VRU op dit thema. Vanuit die samenwerking is een gezamenlijke aanpak ontwikkeld met de negen natuurbrandgemeenten en de natuurterrein-eigenaren op de Utrechtse Heuvelrug.  
Daarom zal Marcel Geluk, natuurbrandspecialist bij de Veiligheidsregio Utrecht (VRU), een deel van de informatie verzorgen.

In de infosessie zal hij ingaan op de urgentie van deze aandacht voor natuurbrand, hoe de VRU is voorbereid en waarom, naast repressie, preventieve maatregelen steeds belangrijker worden.  
Daarnaast zal Annet van Biezen, coördinator natuurbrandpreventie binnen de provincie, toelichten welke rol de provincie op dit moment opgepakt heeft in dit dossier.  Vervolgens zal concreet worden ingegaan op de activiteiten die binnen de gezamenlijke aanpak in gang zijn gezet (hoofdcompartimentering Utrechts Heuvelrug, aanpak risicovolle locaties en gezamenlijke communicatiestrategie).
Uiteraard zal er voldoende gelegenheid zijn voor vragen.

Datum:
15 mei 2024, 20:30
Locatie:
Digitaal

Agenda

Hoofdvergadering

Digitaal

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen