Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Statencommissie Ruimte, Groen, Water en Wonen, 22 mei 2024 20:45:00

Algemene vergader informatie

Deze sessie is opgenomen en terug te kijken via deze link

RGW: Infosessie grondbeleid

Geachte leden van de commissie RGW,

Graag nodigen wij u uit voor de infosessie op woensdag 22 mei a.s. over het Grondbeleid van de Provincie Utrecht.

Elke vier jaar wordt het grondbeleid van de provincie geactualiseerd. Het grondbeleid van de provincie en de beschikbare grondinstrumenten zijn belangrijke randvoorwaarden voor realisatie van provinciale beleidsopgaven. Tegen het licht van de grote opgaven en transities die in het landelijk gebied aan de orde zijn en veranderende wet- en regelgeving, zoals onder andere de Omgevingswet, is de Nota grondbeleid 2020 geactualiseerd.

Tijdens de infosessie op 22 mei a.s. gaan wij in op de Nota Grondbeleid 2024 die besproken zal worden in de komende vergadercyclus van Provinciale Staten.

Hartelijke groet,

Has Bakker

Datum:
22 mei 2024, 20:45
Locatie:
Digitaal

Agenda

Hoofdvergadering

Digitaal

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen