Statenbrieven

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2023

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (1)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (1)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (1)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (1)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (1)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (1)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (1)

SB Evaluatie pilot Mobility as a Service

Statenbrief
SB Evaluatie pilot Mobility as a Service PDF, 110,36 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. MaaS pilot Leidsche Rijn evaluatie en handelingsperspectief

Bijlage
1. MaaS pilot Leidsche Rijn evaluatie en handelingsperspectief PDF, 1,08 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB Besluit tot wijziging van het Natuurbeheerplan 2023

Statenbrief
SB Besluit tot wijziging van het Natuurbeheerplan 2023 PDF, 124,86 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2. Besluit tot wijziging van het Natuurbeheerplan 2023

Bijlage
2. Besluit tot wijziging van het Natuurbeheerplan 2023 PDF, 153,14 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

3. Kennisgeving vaststelling Besluit tot wijziging van het Natuurbeheerplan 2023

Bijlage
3. Kennisgeving vaststelling Besluit tot wijziging van het Natuurbeheerplan 2023 PDF, 134,06 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

4. Natuurbeheerplan 2024

Bijlage
4. Natuurbeheerplan 2024 PDF, 2,89 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

4a. Gebiedsbeschrijvingen Natuurbeheerplan 2024 Bijlage 1

Bijlage
4a. Gebiedsbeschrijvingen Natuurbeheerplan 2024 Bijlage 1 PDF, 502,98 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Nota van beantwoording zienswijzen Ontwerpbesluit tot wijziging van het Natuurbeheerplan 2023

Bijlage
1. Nota van beantwoording zienswijzen Ontwerpbesluit tot wijziging van het Natuurbeheerplan 2023 PDF, 256,53 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB Beheerplan rivier de Eem

Statenbrief
SB Beheerplan rivier de Eem PDF, 210,50 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Beheerplan De Eem 2023-2032

Bijlage
1. Beheerplan De Eem 2023-2032 PDF, 1,54 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2. Kaart van de Eem

Bijlage
2. Kaart van de Eem PDF, 138,42 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (P-MIEK)

Statenbrief
SB Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (P-MIEK) PDF, 214,70 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Programmering regionale energiesysteem PMIEK 1.0

Bijlage
1. Programmering regionale energiesysteem PMIEK 1.0 PDF, 2,61 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB UPLG

Statenbrief
SB UPLG PDF, 236,46 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Ondertekende Aanbiedingsbrief UPLG aan LNV

Bijlage
Ondertekende Aanbiedingsbrief UPLG aan LNV PDF, 158,08 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Eindconcept UPLG 1.0 hoofddocument 

Bijlage
Eindconcept UPLG 1.0 hoofddocument  PDF, 15,98 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Eindconcept UPLG bijlagen 

Bijlage
Eindconcept UPLG bijlagen  PDF, 4,51 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB Voortgang uitvoering Statenvoorstel Slavernijverleden

Statenbrief
SB Voortgang uitvoering Statenvoorstel Slavernijverleden PDF, 179,48 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Voortgang uitvoering Statenvoorstel Slavernijverleden

Bijlage
1. Voortgang uitvoering Statenvoorstel Slavernijverleden PDF, 233,68 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB Wijziging Uitvoeringsverordening subsidie Energietransitie 2021

Statenbrief
SB Wijziging Uitvoeringsverordening subsidie Energietransitie 2021 PDF, 161,49 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Wijziging Uitvoeringsverordening subsidie Energietransitie provincie Utrecht 2021

Bijlage
1. Wijziging Uitvoeringsverordening subsidie Energietransitie provincie Utrecht 2021 PDF, 122,04 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB Eindrapportage aanbevelingen accountantsverslag 2017 Boardletter 2018 en 2019 Accountantsverslag 2018 en 2019

Statenbrief
SB Eindrapportage aanbevelingen accountantsverslag 2017 Boardletter 2018 en 2019 Accountantsverslag 2018 en 2019 PDF, 200,12 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB Rapport evaluatie risicomanagement

Statenbrief
SB Rapport evaluatie risicomanagement PDF, 127,64 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Evaluatierapport risicomanagement Provincie Utrecht

Bijlage
1. Evaluatierapport risicomanagement Provincie Utrecht PDF, 369,66 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB Jaarrapportage 2022 - Functionaris Gegevensbescherming

Statenbrief
SB Jaarrapportage 2022 - Functionaris Gegevensbescherming PDF, 184,21 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Jaarrapportage 2022 - Functionaris Gegevensbescherming - PU 2022

Bijlage
1. Jaarrapportage 2022 - Functionaris Gegevensbescherming - PU 2022 PDF, 673,47 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB aanpassen subsidieplafond 2023 Fonds Erfgoedparels

Statenbrief
SB aanpassen subsidieplafond 2023 Fonds Erfgoedparels PDF, 118,10 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Uitvoeringsverordening subsidie Erfgoedparels Provincie Utrecht 2022

Bijlage
1. Uitvoeringsverordening subsidie Erfgoedparels Provincie Utrecht 2022 PDF, 90,06 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2. Wijzigingsbesluit GS vaststellen subsidieplafond Erfgoedparels 2023

Bijlage
2. Wijzigingsbesluit GS vaststellen subsidieplafond Erfgoedparels 2023 PDF, 88,02 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB betreffende Eindrapportage acties Integis onderzoek Uithoflijn

Statenbrief
SB betreffende Eindrapportage acties Integis onderzoek Uithoflijn PDF, 236,94 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB Voucherregeling advies bedrijfsopvolging MKB-(familie)bedrijven

Statenbrief
SB Voucherregeling advies bedrijfsopvolging MKB-(familie)bedrijven PDF, 117,36 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Voucherregeling advies bedrijfsopvolging in het MKB provincie Utrecht 2023-2024

Bijlage
1. Voucherregeling advies bedrijfsopvolging in het MKB provincie Utrecht 2023-2024 PDF, 143,55 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SV Actualisatie Treasurystatuut en Treasurystrategie

Statenvoorstel
SV Actualisatie Treasurystatuut en Treasurystrategie PDF, 206,30 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Treasurystatuut provincie Utrecht 2023

Bijlage
1. Treasurystatuut provincie Utrecht 2023 PDF, 161,13 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2. Treasurystrategie provincie Utrecht 2023

Bijlage
2. Treasurystrategie provincie Utrecht 2023 PDF, 122,50 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB betreffende Eindrapportage aanbevelingen Rekenkamer onderzoek Vernieuwde Regionale Tramlijn

Statenbrief
SB betreffende Eindrapportage aanbevelingen Rekenkamer onderzoek Vernieuwde Regionale Tramlijn PDF, 145,13 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB Voortgangsrapportage Vallei & Veluwe Klimaatbestendig

Statenbrief
SB Voortgangsrapportage Vallei & Veluwe Klimaatbestendig PDF, 149,78 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB Voortgang transitie Het Utrechts Archief

Statenbrief
SB Voortgang transitie Het Utrechts Archief PDF, 102,50 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB Motie 61, op zoek naar de juiste snelheid voor de N199 Bunschoterstraat

Statenbrief
SB Motie 61, op zoek naar de juiste snelheid voor de N199 Bunschoterstraat PDF, 406,29 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB “Provinciaal Programma Wonen en Werken 2023”

Statenbrief
SB “Provinciaal Programma Wonen en Werken 2023” PDF, 122,69 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Nota van beantwoording over zienswijzen Ontwerp Provinciaal Programma  Wonen en Werken 2023 en de bijbehorende PlanMER

Bijlage
1. Nota van beantwoording over zienswijzen Ontwerp Provinciaal Programma  Wonen en Werken 2023 en de bijbehorende PlanMER PDF, 425,77 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2. Provinciaal Programma Wonen en Werken 2023

Bijlage
2. Provinciaal Programma Wonen en Werken 2023 PDF, 1,62 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

3. Aanvulling en aanpassing MER Programma Wonen en Werken 2023

Bijlage
3. Aanvulling en aanpassing MER Programma Wonen en Werken 2023 PDF, 343,64 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB Verkenning uitdaagrecht (adviesrapport Drift)

Statenbrief
SB Verkenning uitdaagrecht (adviesrapport Drift) PDF, 123,88 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Adviesrapport Drift Uitdaagrecht. Geschikt voor de Provincie Utrecht

Bijlage
1. Adviesrapport Drift Uitdaagrecht. Geschikt voor de Provincie Utrecht PDF, 2,15 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB betreffende Eindrapportage aanbevelingen Rekenkamer onderzoek Bescherming drinkwaterbronnen

Statenbrief
SB betreffende Eindrapportage aanbevelingen Rekenkamer onderzoek Bescherming drinkwaterbronnen PDF, 133,42 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB eindrapportage aanbevelingen Beleidsaudit Financiën Mobiliteitsprogramma's

Statenbrief
SB eindrapportage aanbevelingen Beleidsaudit Financiën Mobiliteitsprogramma's PDF, 152,29 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB vaststelling instellingsbesluit Utrechtse Depositiebank

Statenbrief
SB vaststelling instellingsbesluit Utrechtse Depositiebank PDF, 123,80 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Instellingsbesluit Utrechtse Depositiebank

Bijlage
1. Instellingsbesluit Utrechtse Depositiebank PDF, 179,11 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB Gebiedsvisie regiopoort Driebergen- Zeist

Statenbrief
SB Gebiedsvisie regiopoort Driebergen- Zeist PDF, 117,47 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB betreffende Eindrapportage onderzoek Verkoop kavels Dolderseweg

Statenbrief
SB betreffende Eindrapportage onderzoek Verkoop kavels Dolderseweg PDF, 194,62 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB betreffende Eindrapportage aanbevelingen RRK-onderzoek sturing in de OV-concessies

Statenbrief
SB betreffende Eindrapportage aanbevelingen RRK-onderzoek sturing in de OV-concessies PDF, 139,63 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB stand van zaken Groen Groeit Mee en Handreiking Nieuwe Woongebieden Groen Groeit Mee

Statenbrief
SB stand van zaken Groen Groeit Mee en Handreiking Nieuwe Woongebieden Groen Groeit Mee PDF, 125,65 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Handreiking Nieuwe Woongebieden Groen Groeit Mee

Bijlage
1. Handreiking Nieuwe Woongebieden Groen Groeit Mee PDF, 27,08 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2. Bekostigings- en financieringsstrategie Groen Groeit Mee

Bijlage
2. Bekostigings- en financieringsstrategie Groen Groeit Mee PDF, 6,17 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

3. Jaarplan 2023-2024 Groen Groeit Mee

Bijlage
3. Jaarplan 2023-2024 Groen Groeit Mee PDF, 1,28 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar