Statenvoorstellen

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2023

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (1)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (1)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (1)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (1)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (1)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (1)

SV verlenging contract PwC

Statenvoorstel
SV verlenging contract PwC PDF, 142,34 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SV Verordening Europese landbouwsubsidies 2023-2027

Statenvoorstel
SV Verordening Europese landbouwsubsidies 2023-2027 PDF, 150,46 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Verordening Europese Landbouwsubsidies 2023-2027 provincie Utrecht

Bijlage
1. Verordening Europese Landbouwsubsidies 2023-2027 provincie Utrecht PDF, 346,13 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2. Achtergronddocument programmering niet grond gebonden maatregelen nieuwe GLB

Bijlage
2. Achtergronddocument programmering niet grond gebonden maatregelen nieuwe GLB PDF, 118,26 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

3. Besluit beleidsregel verlagen subsidie GLB provincie Utrecht

Bijlage
3. Besluit beleidsregel verlagen subsidie GLB provincie Utrecht PDF, 71,79 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SV Wijziging Artikel 4.2 Verordening Fractieondersteuning provincie Utrecht 2023

Statenvoorstel
SV Wijziging Artikel 4.2 Verordening Fractieondersteuning provincie Utrecht 2023 PDF, 101,69 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SV Onderzoek Circulaire Economie van de Randstedelijke Rekenkamer

Statenvoorstel
SV Onderzoek Circulaire Economie van de Randstedelijke Rekenkamer PDF, 149,90 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Eindrapport Circulaire Economie Utrecht

Bijlage
Eindrapport Circulaire Economie Utrecht PDF, 4,03 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

5-minutenversie Circulaire economie Utrecht

Bijlage
5-minutenversie Circulaire economie Utrecht PDF, 292,93 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2023-07-04 Beg brief Eindrapport PS Utrecht

Bijlage
2023-07-04 Beg brief Eindrapport PS Utrecht PDF, 114,62 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SV Zomernota 2023

Statenvoorstel
SV Zomernota 2023 PDF, 288,71 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Zomernota 2023

Bijlage
1. Zomernota 2023 PDF, 6,83 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SV jaarstukken 2022

Statenvoorstel
SV jaarstukken 2022 PDF, 320,73 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Jaarstukken 2022

Bijlage
1. Jaarstukken 2022 PDF, 15,48 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2. Bestemmingsvoorstellen jaarrekening 2022

Bijlage
2. Bestemmingsvoorstellen jaarrekening 2022 PDF, 213,56 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

3. Afschrift accountantsverslag 2022 provincie Utrecht

Bijlage
3. Afschrift accountantsverslag 2022 provincie Utrecht PDF, 3,27 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Afschrift Controleverklaring 2022 - Provincie Utrecht

Bijlage
Afschrift Controleverklaring 2022 - Provincie Utrecht PDF, 221,43 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Accountantsverslag Provincie Utrecht 2022

Bijlage
Accountantsverslag Provincie Utrecht 2022 PDF, 2,91 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Aanbiedingsbrief Provincie Utrecht 2022

Bijlage
Aanbiedingsbrief Provincie Utrecht 2022 PDF, 311,97 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Controleverklaring 2022 - Provincie Utrecht

Bijlage
Controleverklaring 2022 - Provincie Utrecht PDF, 406,76 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

gestempeld Jaarstukken 2022

Bijlage
gestempeld Jaarstukken 2022 PDF, 8,40 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SV vaststellen kaderbrief 2024

Statenvoorstel
SV vaststellen kaderbrief 2024 PDF, 212,85 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Kaderbrief 2024 publicatie

Bijlage
1. Kaderbrief 2024 publicatie PDF, 404,81 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2. Rapport Meerjaren Investeringsplan Mobiliteit - kaderbrief 2024 2505

Bijlage
2. Rapport Meerjaren Investeringsplan Mobiliteit - kaderbrief 2024 2505 PDF, 968,84 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

3. MIP Bedrijfsvoering Kaderbrief 2024-2027

Bijlage
3. MIP Bedrijfsvoering Kaderbrief 2024-2027 PDF, 244,38 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SV Meerpartijenovereenkomst Zero Emissie bussen nieuwe OV-concessies

Statenvoorstel
SV Meerpartijenovereenkomst Zero Emissie bussen nieuwe OV-concessies PDF, 244,02 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Model meerpartijenovereenkomst Zero Emissie bussen financial lease

Bijlage
1. Model meerpartijenovereenkomst Zero Emissie bussen financial lease PDF, 141,48 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2. Model meerpartijenovereenkomst Zero Emissie bussen projectfinanciering

Bijlage
2. Model meerpartijenovereenkomst Zero Emissie bussen projectfinanciering PDF, 165,09 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SV Aanstelling lid werkgeverscommissie

Statenvoorstel
SV Aanstelling lid werkgeverscommissie PDF, 55,71 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SV Fractieverantwoordingen 2021-2023

Statenvoorstel
SV Fractieverantwoordingen 2021-2023 PDF, 132,40 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SV Bemensing Gremia

Statenvoorstel
SV Bemensing Gremia PDF, 182,09 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SV lidmaatschap StatenlidNu

Statenvoorstel
SV lidmaatschap StatenlidNu PDF, 138,38 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SV NV OMU wensen en bedenkingen en besluit algemeen belang (na Erratum)

Statenvoorstel
SV NV OMU wensen en bedenkingen en besluit algemeen belang (na Erratum) PDF, 237,42 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Akte van statutenwijziging NV OMU

Bijlage
1. Akte van statutenwijziging NV OMU PDF, 135,59 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2. Akte van oprichting NV OMU Transformatiefond BV

Bijlage
2. Akte van oprichting NV OMU Transformatiefond BV PDF, 111,87 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

3. Akte van oprichting NV OMU Herstructureringsfonds A BV

Bijlage
3. Akte van oprichting NV OMU Herstructureringsfonds A BV PDF, 111,74 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

4. Akte van oprichting NV OMU Herstructureringsfonds B BV

Bijlage
4. Akte van oprichting NV OMU Herstructureringsfonds B BV PDF, 112,21 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SV AEF rapport (herinrichting IPO)

Statenvoorstel
SV AEF rapport (herinrichting IPO) PDF, 255,94 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Conceptrapport 'Naar meer slagvaardigheid'

Bijlage
1. Conceptrapport 'Naar meer slagvaardigheid' PDF, 3,44 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2. Brief Conceptrapport 'Naar meer slagvaardigheid'

Bijlage
2. Brief Conceptrapport 'Naar meer slagvaardigheid' PDF, 33,29 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

3. Laaghangend fruit'-maatregelen AEF-rapport

Bijlage
3. Laaghangend fruit'-maatregelen AEF-rapport PDF, 293,99 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar