Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Informatiesessie, 22 november 2023 13:00:00

Algemene vergader informatie

BEM: Infosessie behoefteraming bedrijventerreinen en kantoren

Deze sessie is opgenomen en terug te kijken via deze link.

Op de agenda van de commissie BEM van 29 november komt een Statenbrief over de Behoefteramingen van bedrijventerreinen en kantoren. De behoefteramingen geven de verwachte ontwikkeling van de ruimtevraag voor deze werklocaties aan. De ramingen vormen belangrijke input voor het kader voor programmeren (provinciaal programma wonen-werken). Op basis van deze beleidsneutrale behoefteramingen moeten keuzes gemaakt worden over de hoeveelheid ruimte die gegeven wordt aan bedrijventerreinen en kantoorlocaties. De systematiek van behoefteramingen is best ingewikkeld vandaar dat in deze infosessie vooral wordt stil gestaan bij hoe een raming werkt en wat de cijfers nu precies zeggen. 

Datum:
22 nov. 2023, 13:00
Locatie:
Digitaal

Agenda

Hoofdvergadering

Digitaal

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen