Statenagenda

Hier vind je een overzicht van alle activiteiten van Provinciale Staten Utrecht.

Vandaag
Geen activiteiten
Geen activiteiten
Geen activiteiten
Geen activiteiten
Geen activiteiten
Geen activiteiten
Geen activiteiten
Geen activiteiten
Geen activiteiten
Geen activiteiten
Geen activiteiten
Geen activiteiten
Geen activiteiten
Geen activiteiten
Geen activiteiten
Geen activiteiten
Geen activiteiten
Geen activiteiten
Geen activiteiten
Geen activiteiten
Geen activiteiten
2 Activiteiten
19:30 Webinar Stikstof door Statenlidnu

Webinar Stikstof door Statenlidnu

Digitaal
19:30 Informatiesessie

Informatiesessie

Locatie: Zie opening
2 Activiteiten
13:00 STBIW Bouwen aan een Sociale omgeving

STBIW Bouwen aan een Sociale omgeving

Provinciehuis of digitaal
15:00 Webinar Doorstroming op de woningmarkt

Webinar Doorstroming op de woningmarkt

Digitaal
Geen activiteiten
Geen activiteiten
Geen activiteiten

Activiteiten in januari 2022

Provinciale Staten 11:00 23:59 locatie: Statenzaal
Provinciale Staten 16:30 23:59 locatie: Statenzaal
Presidium 17:30 23:59 locatie: Digitaal
Informatiesessie 19:30 23:59 locatie: Digitaal
Regionale raadsbijeenkomst Sociaal Domein: Inkoop Jeugd en Wmo 2023 en de ontwikkelingen BSA jeugdhu 19:30 21:30 locatie: Digitaal
Financiële Audit Commissie 09:00 23:59 locatie: Statenzaal
Informatiesessie 11:00 23:59 locatie: Locatie: Zie opening
Statencommissie Ruimte, Groen, Water en Wonen 12:30 23:59 locatie: Statenzaal
Informatiesessie 18:30 23:59 locatie: Locatie: Zie opening
Regio Foodvalley Raadsinformatiebijeenkomst Thema: Kaderbrief en Regionaal Programma Werklocaties 19:00 21:30 locatie: Digitaal
Commissie Omgevingsvisie 19:30 23:59 locatie: Digitaal
Webinar Stikstof door Statenlidnu 19:30 20:30 locatie: Digitaal
Informatiesessie 19:30 23:59 locatie: Locatie: Zie opening
Statencommissie Bestuur, Economie en Middelen 09:00 23:59 locatie: Statenzaal
Statencommissie Milieu en Mobiliteit 13:30 23:59 locatie: Statenzaal
Informatiesessie 19:00 23:59 locatie: Digitaal
STBIW Bouwen aan een Sociale omgeving 13:00 17:00 locatie: Provinciehuis of digitaal
Webinar Doorstroming op de woningmarkt 15:00 17:00 locatie: Digitaal
Rli bijeenkomst Geef richting, maak ruimte! 10:00 10:00 locatie: Digitaal
Bijeenkomst 09:00 23:59 locatie: Statenzaal
Informatiesessie 12:30 23:59 locatie: Locatie: Zie opening
Informatiesessie 13:00 23:59 locatie: Digitaal
Informatiesessie 14:15 23:59 locatie: Statenzaal
Werksessie 15:00 23:59 locatie: Commissiekamer
Statencommissie Bestuur, Economie en Middelen 19:30 23:59 locatie: Digitaal
Bijeenkomst 19:30 23:59 locatie: Digitaal
Actualiteiten in het landelijk gebied, van stikstof tot kringlooplandbouw 09:30 11:00 locatie: Digitaal