Statenagenda

Hier vind je een overzicht van alle activiteiten van Provinciale Staten Utrecht.

Vandaag
Geen activiteiten
2 Activiteiten
09:00 Week van de Circulaire Economie & Klimaat

Week van de Circulaire Economie & Klimaat

Digitaal
15:00 Webinar over de RDA-zienswijze “Dierwaardige veehouderij”.

Webinar over de RDA-zienswijze “Dierwaardige veehouderij”.

Digitaal
1 Activiteiten
17:00 Uitnodiging informeel samenzijn gemeentebezoek cvdK Renswoude

Uitnodiging informeel samenzijn gemeentebezoek cvdK Renswoude

Zaal de Hooge Hof - Restaurant De Hof, Arnhemseweg 3, Renswoude.
Geen activiteiten
Geen activiteiten
Geen activiteiten
Geen activiteiten
2 Activiteiten
18:45 5e Regionale Klimaattafel Ruimte en Mobiliteit

5e Regionale Klimaattafel Ruimte en Mobiliteit

Provinciehuis
20:00 Statenlidnu Online workshop - Meerwaarde van digitale participatie

Statenlidnu Online workshop - Meerwaarde van digitale participatie

Digitaal
2 Activiteiten
14:30 BPU kleurt rood

BPU kleurt rood

Vertrek va. Buurten in de Fabriek
19:30 Werksessie

Werksessie

Foyer
Geen activiteiten
Geen activiteiten
Geen activiteiten
Geen activiteiten
Geen activiteiten
Geen activiteiten
Geen activiteiten
Geen activiteiten
Geen activiteiten
Geen activiteiten

Activiteiten in februari 2022

Rli bijeenkomst Geef richting, maak ruimte! 10:00 10:00 locatie: Digitaal
Bijeenkomst 09:00 23:59 locatie: Statenzaal
Informatiesessie 12:30 23:59 locatie: Locatie: Zie opening
Informatiesessie 13:00 23:59 locatie: Digitaal
Informatiesessie 14:15 23:59 locatie: Statenzaal
Werksessie 15:00 23:59 locatie: Commissiekamer
Statencommissie Bestuur, Economie en Middelen 19:30 23:59 locatie: Digitaal
Bijeenkomst 19:30 23:59 locatie: Digitaal
Actualiteiten in het landelijk gebied, van stikstof tot kringlooplandbouw 09:30 11:00 locatie: Digitaal
Week van de Circulaire Economie & Klimaat 09:00 17:00 locatie: Digitaal
Webinar over de RDA-zienswijze “Dierwaardige veehouderij”. 15:00 16:00 locatie: Digitaal
Provinciale Staten 10:30 23:59 locatie: Statenzaal
Provinciale Staten 11:30 23:59 locatie: Statenzaal
Provinciale Staten 20:00 23:59 locatie: Statenzaal
Uitnodiging informeel samenzijn gemeentebezoek cvdK Renswoude 17:00 17:30 locatie: Zaal de Hooge Hof - Restaurant De Hof, Arnhemseweg 3, Renswoude.
5e Regionale Klimaattafel Ruimte en Mobiliteit 18:45 20:00 locatie: Provinciehuis
Statenlidnu Online workshop - Meerwaarde van digitale participatie 20:00 21:15 locatie: Digitaal
BPU kleurt rood 14:30 17:30 locatie: Vertrek va. Buurten in de Fabriek
Werksessie 19:30 23:59 locatie: Foyer
Ondertekening provinciaal sportakkoord 16:00 17:00 locatie: Digitaal
Raadsledeninformatieavond RES 2.0 Regio Amersfoort 19:30 21:30 locatie: Digitaal
Informatiebijeenkomst Klimaatprogramma in de Regio Amersfoort 19:30 21:30 locatie: Digitaal
Financiële Audit Commissie 09:30 23:59 locatie: Statenzaal
Informatiesessie 11:30 23:59 locatie: Digitaal
Werksessie 12:00 23:59 locatie: Statenzaal
Statencommissie Ruimte, Groen, Water en Wonen 13:15 23:59 locatie: Statenzaal
Informatiesessie 18:00 23:59 locatie: Locatie: Zie opening
Commissie Omgevingsvisie 19:30 23:59 locatie: Digitaal
Presidium 20:45 23:59 locatie: Digitaal