Commissie Omgevingsvisie 19 februari 2020 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • VVD:
  In de beneden foyer van het provinciehuis is een tentoonstelling te zien van de Provincie Utrecht, Design Innovation Group en UtrechtLab, volgens twitter onder de hashtag #designthinking geproduceerd met het thema "Wijk van de toekomst". In 4 vensters met de thema’s “slimme wijk”, “gezonde wijk”, “maakwijk” en “we-doen-het-zelf-wijk” zijn een soort utopische samenlevingsconcepten geschetst die misschien voor sommigen een prettig, maar voor velen een angstaanjagend toekomstbeeld beschrijven. Shockblog Geenstijl noemt het beeld van de gezonde wijk “De hel”, en inderdaad past het beeld van social credits die je kunt verdienen als je volgens de overheid genormeerd gedrag vertoont meer bij die Chinese heilstaat dan bij de Utrechtse. De VVD vindt het ontwikkelen van perspectieven op samenlevingsconcepten meer een taak van gemeenten en de samenleving dan van de provinciale overheid. Wij gaan immers over ruimtelijke ordening, niet over sociale ordening.
  De VVD heeft hierover de volgende vragen:
  - wie was opdrachtgever voor het ontwikkelen van dit vreemde toekomstbeeld?
  - Wat heeft het project gekost en binnen welk budget heeft PS daarvoor kaderstellende opdracht gegeven?
  - wie hebben er deelgenomen aan de sessies waarin het tot stand gekomen is en waarom?
  - wat gaat het college doen met de resultaten en waarom?
  - Is het college met de VVD van mening dat de inrichting van wijken en sociale infrastructuur in de geest van de omgevingswet het domein van gemeenten zou moeten zijn (die staan immers dichter bij de bewoners en bedrijven), en niet van de provincie?

  GroenLinks
  Participatie(verordening) en de Provinciale Omgevingsvisie- en verordening
  Onlangs is het wetsvoorstel ‘Wet versterking participatie op decentraal niveau’ bekend gemaakt. Deze wet maakt het mogelijk om inwoners niet alleen te laten participeren bij de voorbereiding van beleid, dus meepraten vooraf, maar ook te participeren bij de uitvoering en evaluatie van beleid. Ofwel: het overnemen en uitvoeren van publieke taken van de gemeente en/of provincie, ook wel bekend als Right to challenge (nu wordt het ‘uitdaagrecht’) genoemd.
  Zowel gemeenten als provincies kunnen deze mogelijkheid opnemen in een zogeheten participatieverordening.

  Vragen aan het college:
  • Heeft uw college kennis genomen van dit wetvoorstel?
  • Hoe kijkt uw college naar de mogelijkheden die deze nieuwe wet kan gaan bieden, en dan met name de mogelijkheid om als provincie een participatieverordening op te stellen?
  • Ziet uw college aanleiding om, vooruitlopend op deze wetgeving, hier een passage over op te nemen in de ontwerp Omgevingsvisie- en verordening? En is uw college voornemens een aparte Participatieverordening voor het uitdaagrecht op te stellen?

  Achtergronddocumenten:

  https://www.internetconsultatie.nl/participatieverordening
  https://www.lsabewoners.nl/buurtrechten/wijziging-van-de-wet-het-right-to-challenge-in-elke-gemeente/
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...