VergaderingVergadering van Statencommissie Bestuur, Economie en Middelen
Datum: 12-02-2020 19:30 uur


Commissiekamer
Voorzitter: Mw. ir. M. de Widt MPM
Griffier: Dhr. drs. T.J. Dorst
0
0
0
0
4
0
2
3
0
8
2
0
0
0
0
0
0
4
0
2
3
0
4
1
0