Vakcommissie Milieu en Mobiliteit 11 september 2019 09:30:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Locatie: Commissiekamer
  laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • D66: Bij de behandeling van de Kadernota 2020 heb ik de volgende vraag gesteld:
  “Pag. 23: Bypass N225/N226 De Donderberg. Hoe staat het met het onderzoek naar de aanleg van een mogelijke fietstunnel? Toegezegd is dat kort na de PS verkiezingen in maart jl. de resultaten van een onderzoek naar alternatieven zouden worden gepresenteerd. Hoe staat het hiermee?”

  Ik heb hierop de volgende schriftelijke reactie gekregen:
  “Het onderzoek is afgerond. De uitkomst hiervan moet nog worden besproken met de (nieuwe) gedeputeerde. Daarop volgend zal PS worden geïnformeerd. Dat zal niet meer plaatsvinden voor het zomerreces.”
  Het zomerreces is inmiddels voorbij:
  1. Wat zijn de uitkomsten van het onderzoek naar de doorstroming en veiligheid voor verkeersdeelnemers op De Donderbergrotonde in Leersum en wanneer krijgt PS de beschikking over de resultaten van dit onderzoek?
  2. Is er in het verleden (over de afgelopen tien jaar) al eens een besluit in PS genomen over de aanleg van een bypass bij de rotonde? Zo ja, wat is hiervan de status en is hier geld voor gereserveerd?
  3. Is er een relatie tussen het te kiezen tracé van het Fietspad van de Toekomst en een keuze voor de variant (een van de varianten) van de verkeersafwikkeling van De Donderbergrotonde. Hoe ziet het College van GS een relatie tussen beiden?

  SP
  Wij willen het vervoersplan nog eenmaal ter discussie stellen omdat 17 september het college een beslissing neemt over dit vervoersplan. Dit plan is gemaakt mede op basis van de bevindingen van de enquete die de vervoersmaatschappijen hebben gehouden.

  Nu blijkt dat de meeste mensen die gebruik maken van het OV, de bus, in het Soesterkwartier in Amersfoort, niets wisten van de enquete.
  Zij maken geregeld gebruik van het OV maar niet elke dag en hebben de aankondiging gemist. Daarmee is hun mening niet meegenomen in het vervoersplan en dat is jammer want daar hebben ze wel degelijk een mening over!
  Als het aan Syntus ligt komt het Soesterkwartier in de avonduren en in het weekend zonder busverbinding te zitten.
  Er zijn vandaag ook insprekers uit het Soesterkwartier om hun democratische recht op te eisen en hun wensen en bezwaren kenbaar te maken.
  Wij zijn het met deze mensen eens, eerst een beslissing nemen en dan mededelen wat er is besloten. Wij vinden dat ook niet erg democratie, gewoonte of regel ten spijt.

  De rondvraag van ons is nu dus ook: College wilt u goed kijken naar dit vervoersplan, het naast uw ambities voor het OV voor de toekomst leggen? Wilt u heel goed luisteren naar de insprekers en alle uitkomsten van de enquetes laten meewegen?
  Wij weten dat er niet alleen de mensen in het Soesterkwartier in Amersfoort moeite hebben met het nieuwe vervoersplan, ook o.a in Nieuwegein, Stichtse Vecht en Vijfherenlanden hebben mensen er moeite mee. Deze mensen voelen zich niet gehoord, dat kan volgens ons best anders en we hopen dat het college met ons en al deze mensen daarover wil nadenken.
  laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...