Statenbrieven

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2023

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (1)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (1)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (1)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (1)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (1)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (1)

SB afdoen Motie 30 Meerwaarde evalueren

Statenbrief
SB afdoen Motie 30 Meerwaarde evalueren PDF, 220,33 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Overzicht stand van zaken casussen meerwaardebenadering

Bijlage
1. Overzicht stand van zaken casussen meerwaardebenadering PDF, 70,88 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Eindrapport Ketenregisseur provincie Utrecht

Bijlage
1. Eindrapport Ketenregisseur provincie Utrecht PDF, 456,08 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2. Nulmeting Circulaire Bedrijvigheid Regio Utrecht

Bijlage
2. Nulmeting Circulaire Bedrijvigheid Regio Utrecht PDF, 3,04 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB Circulaire interventies Economie

Statenbrief
SB Circulaire interventies Economie PDF, 335,91 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB Eindrapportage aanbevelingen Randstedelijke Rekenkamer onderzoek Samen sturen

Statenbrief
SB Eindrapportage aanbevelingen Randstedelijke Rekenkamer onderzoek Samen sturen PDF, 252,02 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB eindrapportage aanbevelingen Randstedelijke Rekenkamer onderzoek Restauratie Rijksmonumenten

Statenbrief
SB eindrapportage aanbevelingen Randstedelijke Rekenkamer onderzoek Restauratie Rijksmonumenten PDF, 129,73 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB Eindrapportage aanbevelingen Randstedelijke Rekenkamer onderzoek Garanties, leningen en revolverende fondsen

Statenbrief
SB Eindrapportage aanbevelingen Randstedelijke Rekenkamer onderzoek Garanties, leningen en revolverende fondsen PDF, 205,47 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB Openstelling subsidie Kleine landschapselementen

Statenbrief
SB Openstelling subsidie Kleine landschapselementen PDF, 104,51 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Openstellingsbesluit Kleine landschapselementen provincie Utrecht 2023

Bijlage
1. Openstellingsbesluit Kleine landschapselementen provincie Utrecht 2023 PDF, 93,23 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB Vastgoedmonitor 2022

Statenbrief
SB Vastgoedmonitor 2022 PDF, 176,34 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Samenvatting vastgoedmonitor 2022

Bijlage
1. Samenvatting vastgoedmonitor 2022 PDF, 454,12 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB eindrapportage aanbevelingen Randstedelijke Rekenkamer onderzoek Bouwen aan Regie (2)

Statenbrief
SB eindrapportage aanbevelingen Randstedelijke Rekenkamer onderzoek Bouwen aan Regie (2) PDF, 244,97 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB Startnotitie Handelingsperspectief buitengebied Regio Amersfoort

Statenbrief
SB Startnotitie Handelingsperspectief buitengebied Regio Amersfoort PDF, 143,06 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Startnotitie Handelingsperspectief buitengebied Regio Amersfoort

Bijlage
1. Startnotitie Handelingsperspectief buitengebied Regio Amersfoort PDF, 8,95 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB eindverantwoording Vuelta 2022

Statenbrief
SB eindverantwoording Vuelta 2022 PDF, 168,29 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Rapportage PU - 'rondom de tweede etappe'

Bijlage
1. Rapportage PU - 'rondom de tweede etappe' PDF, 4,24 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2. La Vuelta-Eindrapportage

Bijlage
2. La Vuelta-Eindrapportage PDF, 10,57 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

3. Van Bottenburg & Noij (2022) - Koersen tussen ambitie en budget - evaluatie LVH22

Bijlage
3. Van Bottenburg & Noij (2022) - Koersen tussen ambitie en budget - evaluatie LVH22 PDF, 2,00 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB Uitgangspunten Vervoerplannen 2024 U-OV en Syntus

Statenbrief
SB Uitgangspunten Vervoerplannen 2024 U-OV en Syntus PDF, 279,46 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Uitgangspunten U-OV en Syntus Vervoerplan 2024

Bijlage
1. Uitgangspunten U-OV en Syntus Vervoerplan 2024 PDF, 238,01 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB informatie over het voorgenomen besluit aanpassing van de organisatiestructuur van provincie Utrecht

Statenbrief
SB informatie over het voorgenomen besluit aanpassing van de organisatiestructuur van provincie Utrecht PDF, 196,74 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB Voortgangsrapportage Bedrijfsvoeringsbrede verbeterprogramma’s 4e kwartaal 2022

Statenbrief
SB Voortgangsrapportage Bedrijfsvoeringsbrede verbeterprogramma’s 4e kwartaal 2022 PDF, 542,45 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Dashboard BV Beter

Bijlage
1. Dashboard BV Beter PDF, 316,81 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB baggerdepot polder Mijnden

Statenbrief
SB baggerdepot polder Mijnden PDF, 225,17 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB Start ontwikkelperspectief NOVEX-gebied Groene Hart

Statenbrief
SB Start ontwikkelperspectief NOVEX-gebied Groene Hart PDF, 198,64 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB Eindrapportage aanbevelingen Rekenkamer onderzoek Een andere manier van werken

Statenbrief
SB Eindrapportage aanbevelingen Rekenkamer onderzoek Een andere manier van werken PDF, 124,15 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB Samenwerkingsovereenkomst en Inkoopstrategie Regiotaxi Utrecht 2024-2028

Statenbrief
SB Samenwerkingsovereenkomst en Inkoopstrategie Regiotaxi Utrecht 2024-2028 PDF, 183,09 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

3a. SB Ruimtelijke doorrekening

Statenbrief
3a. SB Ruimtelijke doorrekening PDF, 159,11 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

3b. Memo ruimtegebruik nu en in de toekomst

Bijlage
3b. Memo ruimtegebruik nu en in de toekomst PDF, 522,77 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

3c. Graphic ruimtegebruik en ruimtevraag

Bijlage
3c. Graphic ruimtegebruik en ruimtevraag PDF, 170,35 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB CO2-beprijzing in maatschappelijke kosten- en batenanalyses provincie Utrecht

Statenbrief
SB CO2-beprijzing in maatschappelijke kosten- en batenanalyses provincie Utrecht PDF, 237,98 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. CO2-beprijzing in MKBA's - rapport Rekening houden met de toekomst

Bijlage
1. CO2-beprijzing in MKBA's - rapport Rekening houden met de toekomst PDF, 283,28 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar