Statenbrieven

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2023

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (17)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (1)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (1)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (1)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (1)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (1)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (1)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (1)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (1)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (1)

SB Reizigerstarieven openbaar vervoer 2024

Statenbrief
SB Reizigerstarieven openbaar vervoer 2024 PDF, 159,80 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Tarievenplan 2024

Bijlage
1. Tarievenplan 2024 PDF, 752,42 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB Ontwerp Natura 2000 beheerplan Lingegebied Diefdijk Zuid

Statenbrief
SB Ontwerp Natura 2000 beheerplan Lingegebied Diefdijk Zuid PDF, 188,14 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Ontwerp-beheerplan Natura 2000 Lingegebied & Diefdijk-Zuid

Bijlage
1. Ontwerp-beheerplan Natura 2000 Lingegebied & Diefdijk-Zuid PDF, 32,66 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2. Brief Instemming vaststelling ontwerp Natura 2000 beheerplan Lingegebied Diefdijk Zuid 20231031

Bijlage
2. Brief Instemming vaststelling ontwerp Natura 2000 beheerplan Lingegebied Diefdijk Zuid 20231031 PDF, 142,41 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB Klachtenregeling aanbesteden provincie Utrecht 2023

Statenbrief
SB Klachtenregeling aanbesteden provincie Utrecht 2023 PDF, 153,83 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Klachtenregeling aanbesteden provincie Utrecht 2023

Bijlage
1. Klachtenregeling aanbesteden provincie Utrecht 2023 PDF, 173,23 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB Vaststellen Ontwerpinpassingsplan Uitbreiding transformatorstation Breukelen Kortrijk

Statenbrief
SB Vaststellen Ontwerpinpassingsplan Uitbreiding transformatorstation Breukelen Kortrijk PDF, 284,34 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. OPIP uitbreiding Breukelen - Kortrijk 380 150 kV v03112023

Bijlage
1. OPIP uitbreiding Breukelen - Kortrijk 380 150 kV v03112023 PDF, 2,06 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1a. NL.IMRO.9926.IP2304UHSBreukelen-ON01

Bijlage
1a. NL.IMRO.9926.IP2304UHSBreukelen-ON01 PDF, 254,61 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1b. Uitbreiding Transformatorstation Breukelen- Kortrijk - Planregels 02112023

Bijlage
1b. Uitbreiding Transformatorstation Breukelen- Kortrijk - Planregels 02112023 PDF, 301,94 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1d. Notitie Locatieafweging

Bijlage
1d. Notitie Locatieafweging PDF, 1,64 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1e. Onderzoek Ontplofbare Oorlogsresten

Bijlage
1e. Onderzoek Ontplofbare Oorlogsresten PDF, 9,18 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1f. Onderzoek stikstofdepositie definitief

Bijlage
1f. Onderzoek stikstofdepositie definitief PDF, 4,39 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1h. Onderzoek Flora en Fauna

Bijlage
1h. Onderzoek Flora en Fauna PDF, 5,51 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1i. Bekendmaking ter inzagelegging ontwerp-PIP

Bijlage
1i. Bekendmaking ter inzagelegging ontwerp-PIP PDF, 53,42 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1j. Akoestisch onderzoek

Bijlage
1j. Akoestisch onderzoek PDF, 5,52 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1m. Vormvrije m.e.r.-beoordeling

Bijlage
1m. Vormvrije m.e.r.-beoordeling PDF, 316,64 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2. Plangebied hoogspanningsstation breukelen kortrijk

Bijlage
2. Plangebied hoogspanningsstation breukelen kortrijk PDF, 128,17 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

3. Overlegreactienota PIP Breukelen Kortrijk

Bijlage
3. Overlegreactienota PIP Breukelen Kortrijk PDF, 225,10 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1g. Onderzoek bodem definitief

Bijlage
1g. Onderzoek bodem definitief PDF, 25,00 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1k. Onderzoek archeologie definitief

Bijlage
1k. Onderzoek archeologie definitief PDF, 24,83 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1l. Watertoets

Bijlage
1l. Watertoets PDF, 12,07 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1c. Planregels bijlage 1 Landschapsplan

Bijlage
1c. Planregels bijlage 1 Landschapsplan PDF, 27,41 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB PCL-advies Wat is Ruimte ons waard

Statenbrief
SB PCL-advies Wat is Ruimte ons waard PDF, 104,69 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Reactie op PCL-advies Wat is Ruimte ons waard 22-11-2023

Bijlage
Reactie op PCL-advies Wat is Ruimte ons waard 22-11-2023 PDF, 420,21 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB Eindrapportage Programma Klimaatadaptatie 2020-2023

Statenbrief
SB Eindrapportage Programma Klimaatadaptatie 2020-2023 PDF, 156,72 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Eindrapportage Programma Klimaatadaptatie 2020-2023 (definitieve versie)

Bijlage
1. Eindrapportage Programma Klimaatadaptatie 2020-2023 (definitieve versie) PDF, 13,98 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Erratum Eindrapportage programma klimaatadaptatie 2020-2023

Bijlage
1. Erratum Eindrapportage programma klimaatadaptatie 2020-2023 PDF, 880,52 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2. Quick-scan Kosten en Baten klimaatbestendigheid provincie Utrecht

Bijlage
2. Quick-scan Kosten en Baten klimaatbestendigheid provincie Utrecht PDF, 10,00 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB Oprichting BV Hart van de Heuvelrug

Statenbrief
SB Oprichting BV Hart van de Heuvelrug PDF, 195,75 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB Verlengen Uitvoeringsprogrammas Mobiliteit en Uitvoeringsverordening subsidies Mobiliteit 2020-2023 provincie Utrecht

Statenbrief
SB Verlengen Uitvoeringsprogrammas Mobiliteit en Uitvoeringsverordening subsidies Mobiliteit 2020-2023 provincie Utrecht PDF, 153,63 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB Ontheffing instructieregels Interim Omgevingsverordening voor faciliteren 1.500m2 binnen Eemklooster in Amersfoort

Statenbrief
SB Ontheffing instructieregels Interim Omgevingsverordening voor faciliteren 1.500m2 binnen Eemklooster in Amersfoort PDF, 150,37 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Verzoek om ontheffing Eemklooster op basis van art 1.5 IOV

Bijlage
1. Verzoek om ontheffing Eemklooster op basis van art 1.5 IOV PDF, 136,30 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1A. Ontwikkelkader

Bijlage
1A. Ontwikkelkader PDF, 896,67 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1B. Ruimtelijke onderbouwing niet-woonfuncties hof D

Bijlage
1B. Ruimtelijke onderbouwing niet-woonfuncties hof D PDF, 6,65 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1C. Uitwerkingsvoorstel (concept)

Bijlage
1C. Uitwerkingsvoorstel (concept) PDF, 41,74 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1D. Stec Groep, Marktonderzoek niet-wonen functies Eemklooster

Bijlage
1D. Stec Groep, Marktonderzoek niet-wonen functies Eemklooster PDF, 580,76 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1E. Nadere onderbouwing uitbreiding kantoormetrage Eemklooster

Bijlage
1E. Nadere onderbouwing uitbreiding kantoormetrage Eemklooster PDF, 217,83 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1F. Brief MVGM, ‘Verhuurmogelijkheden extra kantoorruimte Eemklooster’

Bijlage
1F. Brief MVGM, ‘Verhuurmogelijkheden extra kantoorruimte Eemklooster’ PDF, 381,99 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1G. Presentatie MVGM, ‘Aanbod kantoorruimte Stationsgebied Amersfoort’

Bijlage
1G. Presentatie MVGM, ‘Aanbod kantoorruimte Stationsgebied Amersfoort’ PDF, 1,49 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1H. MVGM, ‘Grafieken kantorenmarkt Amersfoort’

Bijlage
1H. MVGM, ‘Grafieken kantorenmarkt Amersfoort’ PDF, 420,37 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2. Aanvulling ontheffingsverzoek Eemklooster op basis van art 1.5 IOV

Bijlage
2. Aanvulling ontheffingsverzoek Eemklooster op basis van art 1.5 IOV PDF, 59,70 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

3a. Besluit-ontheffing-Eemklooster-op-basis-van-art-1.5-IOV-20231005

Bijlage
3a. Besluit-ontheffing-Eemklooster-op-basis-van-art-1.5-IOV-20231005 PDF, 267,38 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB Strategische collegeagenda

Statenbrief
SB Strategische collegeagenda PDF, 197,58 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Strategische collegeagenda 20231114

Bijlage
1. Strategische collegeagenda 20231114 PDF, 1,34 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB voortgang vergunningverlening stikstof tweede en derde kwartaal 2023

Statenbrief
SB voortgang vergunningverlening stikstof tweede en derde kwartaal 2023 PDF, 307,97 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB wijziging uitvoeringsplanning spooronderdoorgang Maarsbergen

Statenbrief
SB wijziging uitvoeringsplanning spooronderdoorgang Maarsbergen PDF, 162,45 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB stresstest 2024-2027

Statenbrief
SB stresstest 2024-2027 PDF, 129,34 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Stresstest begroting 2024-2027 incl. coalitieakkoord

Bijlage
1. Stresstest begroting 2024-2027 incl. coalitieakkoord PDF, 741,42 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB GS-advies aanvraag startvergunning wetenschappelijke boring aardwarmte Ede-Veenendaal

Statenbrief
SB GS-advies aanvraag startvergunning wetenschappelijke boring aardwarmte Ede-Veenendaal PDF, 351,27 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. GS-advies aanvraag startvergunning wetenschappelijke boring aardwarmte EdeVeenendaal

Bijlage
1. GS-advies aanvraag startvergunning wetenschappelijke boring aardwarmte EdeVeenendaal PDF, 244,38 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB uitkomst Bestuurlijk Overleg MIRT 2023

Statenbrief
SB uitkomst Bestuurlijk Overleg MIRT 2023 PDF, 217,03 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB Behoefteramingen bedrijventerreinen kantoren

Statenbrief
SB Behoefteramingen bedrijventerreinen kantoren PDF, 234,91 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Behoefteraming bedrijventerreinen provincie Utrecht

Bijlage
1. Behoefteraming bedrijventerreinen provincie Utrecht PDF, 2,63 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2. Behoefteraming kantoren provincie Utrecht

Bijlage
2. Behoefteraming kantoren provincie Utrecht PDF, 2,04 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

3. Vastgoedmonitor Provincie Utrecht 2023

Bijlage
3. Vastgoedmonitor Provincie Utrecht 2023 PDF, 780,95 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB Stand van zaken convenant Duurzame Woningbouw november 2023

Statenbrief
SB Stand van zaken convenant Duurzame Woningbouw november 2023 PDF, 176,74 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB startnotitie visie landbouw voedsel

Statenbrief
SB startnotitie visie landbouw voedsel PDF, 195,63 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Startnotitie visie landbouw en voedsel bouwsteen voor de omgevingsvisie

Bijlage
1. Startnotitie visie landbouw en voedsel bouwsteen voor de omgevingsvisie PDF, 391,91 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB afschalingen OV per 10 december 2023

Statenbrief
SB afschalingen OV per 10 december 2023 PDF, 242,87 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Overzicht afschalingen Qbuzz ten opzichte van Vervoerplan 2024

Bijlage
1. Overzicht afschalingen Qbuzz ten opzichte van Vervoerplan 2024 PDF, 132,68 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2. Brief stad en streekvervoer personeelstekort 06102023

Bijlage
2. Brief stad en streekvervoer personeelstekort 06102023 PDF, 114,50 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB Openstelling pachtgronden 2024

Statenbrief
SB Openstelling pachtgronden 2024 PDF, 99,01 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB Voortgangsrapportage huisvesting vergunninghouders 2022 (tweede helft) – 2023 (eerste helft)

Statenbrief
SB Voortgangsrapportage huisvesting vergunninghouders 2022 (tweede helft) – 2023 (eerste helft) PDF, 159,43 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Voortgangsrapportage huisvesting vergunninghouders 2022 (tweede helft) – 2023 (eerste helft)

Bijlage
1. Voortgangsrapportage huisvesting vergunninghouders 2022 (tweede helft) – 2023 (eerste helft) PDF, 242,27 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB Voortgang Utrecht Talent Alliantie

Statenbrief
SB Voortgang Utrecht Talent Alliantie PDF, 221,77 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Flyer Utrecht Talent Alliantie Samenwerken aan een toekomstgerichte beroepsbevolking

Bijlage
1. Flyer Utrecht Talent Alliantie Samenwerken aan een toekomstgerichte beroepsbevolking PDF, 175,82 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB Planning P&C-producten 2024

Statenbrief
SB Planning P&C-producten 2024 PDF, 160,57 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Planning P&C-documenten 2024

Bijlage
1. Planning P&C-documenten 2024 PDF, 116,60 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB Ontwerp Omgevingsprogramma faunabeleid en monitoring

Statenbrief
SB Ontwerp Omgevingsprogramma faunabeleid en monitoring PDF, 273,66 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Ontwerp Omgevingsprogramma Faunabeleid en Monitoring

Bijlage
1. Ontwerp Omgevingsprogramma Faunabeleid en Monitoring PDF, 9,16 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2. Nota van beantwoording inspraak concept-omgevingsprogramma

Bijlage
2. Nota van beantwoording inspraak concept-omgevingsprogramma PDF, 850,28 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB knelpunten door landbouwvoertuigen op gemeentelijke wegen

Statenbrief
SB knelpunten door landbouwvoertuigen op gemeentelijke wegen PDF, 678,89 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB ontwerpwijziging gemeenschappelijke regeling siteholderschap werelderfgoed Hollandse Waterlinies

Statenbrief
SB ontwerpwijziging gemeenschappelijke regeling siteholderschap werelderfgoed Hollandse Waterlinies PDF, 194,11 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Ontwerpwijziging Gemeenschappelijke regeling siteholderschap werelderfgoed Hollandse Waterlinies 230915

Bijlage
1. Ontwerpwijziging Gemeenschappelijke regeling siteholderschap werelderfgoed Hollandse Waterlinies 230915 PDF, 468,38 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB Ontwerp Bestuursrapportage 2023 inclusief de derde begrotingswijziging 2023 van de RUD-Utrecht

Statenbrief
SB Ontwerp Bestuursrapportage 2023 inclusief de derde begrotingswijziging 2023 van de RUD-Utrecht PDF, 146,69 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Begeleidende brief zienswijze deelnemers bestuursrapportage 2023 RUD Utrecht

Bijlage
1. Begeleidende brief zienswijze deelnemers bestuursrapportage 2023 RUD Utrecht PDF, 256,61 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2. Ontwerp bestuursrapportage 2023 inclusief de derde begrotingswijziging 2023 van de RUD-Utrecht

Bijlage
2. Ontwerp bestuursrapportage 2023 inclusief de derde begrotingswijziging 2023 van de RUD-Utrecht PDF, 568,43 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB samenwerkingsovereenkomst doorfietsroute Utrecht-Hilversum (1)

Statenbrief
SB samenwerkingsovereenkomst doorfietsroute Utrecht-Hilversum (1) PDF, 830,76 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB startnotitie Energievisie

Statenbrief
SB startnotitie Energievisie PDF, 152,84 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Startdocument energievisie

Bijlage
1. Startdocument energievisie PDF, 494,05 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB Programmering woon en werklocaties derde cyclus

Statenbrief
SB Programmering woon en werklocaties derde cyclus PDF, 219,52 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. 2023 09 07 brief uit (GS utrecht) verzoek om onthedding interim omgevingsverordening

Bijlage
1. 2023 09 07 brief uit (GS utrecht) verzoek om onthedding interim omgevingsverordening PDF, 1,11 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1a Situatietekening Recreatiepark Dijnselburg

Bijlage
1a Situatietekening Recreatiepark Dijnselburg PDF, 2,00 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2. Besluit-Ontheffing-Tijdelijke-opvang-Dijnselburg-31102023

Bijlage
2. Besluit-Ontheffing-Tijdelijke-opvang-Dijnselburg-31102023 PDF, 765,45 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB Ontheffing ex artikel 1.5 IOV tijdelijke huisvesting Oekraïense vluchtelingen Recreatiepark Dijnselburg-Zeist

Statenbrief
SB Ontheffing ex artikel 1.5 IOV tijdelijke huisvesting Oekraïense vluchtelingen Recreatiepark Dijnselburg-Zeist PDF, 158,39 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar